Mer enn 150 sau og lam påvist tatt av ulv i Sør-Trøndelag i år

Statsforvalteren i Trøndelag fornyet tirsdag en tillatelse til å felle en ulv i trønderkommunene Heim, Rindal og Orkland kommuner og Surnadal kommune i Møre og Romsdal.

Bakgrunnen er at det til sammen er påvist 151 skader på sau/lam forvoldt av ulv i sørlige deler av Trøndelag så langt i år, heter det i Statsforvalterens vedtak. Hvor mange som er skadd av ulv, men ikke dokumentert, er uvisst. 

Siden midten av juli har Statsforvalteren i Trøndelag fattet til sammen 16 vedtak knyttet til skadefelling av ulv i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, framgår det av Miljøvedtaksregisteret

Vanskelig uten hund

Det er særlig i Heim, Orkland og Melhus kommuner at mange sauer og lam er påvist tatt av ulv, opplyser Kåre Lilleberg, lederen for skadefellingslaget i Melhus, til Rovdyr.org. Han har fulgt situasjonen tett gjennom sommeren. 

– Vi har slitt mye med å komme inn på ulven. Under de første forsøkene på felling hadde vi ikke tilgang til hunder, og da ble det veldig vanskelig, sier Lilleberg. 

Analyserte DNA-prøver innsamlet i Melhus og Heim kommuner viser at ei svenskfødt ulvetispe, tildelt individkoden V1128 i forvaltningens overvåkingssystem, har oppholdt seg i området i sommer. Tispa stammer fra Markvattnet-reviret like nord for Vänern, Sveriges største innsjø, ifølge Rovbase.no.

Skadefellingslaget har etter hvert fått hund tilsendt fra kolleger i Nord-Østerdalen. Derfra kom støverhunden Whisky, som tidligere har vært involvert i en god del fellinger av ulv. Hunden har funksjonsmåten «løs, på drevet halsende hund».

– Under det siste aktive fellingsforsøket hadde vi hund stående som vi kunne sette på sporet sjøl. Da hadde vi drev etter ulven lenge, men til slutt ble det mørkt, og vi måtte gi opp. Dagen etter fant vi ikke spor, sier Lilleberg.

Det nevnte fellingsførsøket var i midten av september. 

– Ulven var innom en post, men observasjonen var kort, og ulven hadde stor fart, så det ble ikke løsnet skudd. Dette var fellingsjegerens avgjørelse, og den støtter jeg, sier Lilleberg.

Ulven var innom post, men det er vanskelig å få inn et sikkert dødelig skudd på en skudd, så vi bestemte oss for å la den gå, sier skadefellingslederen. 

Lilleberg forteller at kommunene i Sør-Trøndelag i tida framover vil jobbe for å sikre at det finnes hund i beredskap til seinere beitesesonger.

– Det er nok ganske sannsynlig at ulven ikke blir felt før under lisensfellingen. Etter hvert som alle sauene er sanket, skal det mer til for at det blir vedtatt skadefellingstillatelse, sier han. 

Forventer stygge tall

Det er nylig falt en del snø i høyereliggende strøk i Sør-Trøndelag, men det har ikke gitt spor som har lettet jobben for skadefellingsmannskapet.

– Snøen forsvant etter kort tid. Vi regner med ulven fortsatt er i området, men den beveger seg over store arealer, og vi må ha en fersk synsobservasjon, ellers kan vi ikke finne ferske spor, sier Lilleberg.

Han forteller at det er mange saueeiere som er rammet, men enkelte av dem har mistet store antall dyr. 

– Det som hittil er dokumentert er ille, men vi må regne med at det blir enda et styggere tall når vi får en samlet oversikt fra de ulike kommunene når sankinga er helt klar, sier Lileberg.

Bildet øverst i artikkelen viser en ulv fotografert med viltkamera i Melhus kommune i slutten av juli. Foto: Skadefellingslaget i Melhus