To bjørner skutt i Innlandet tirsdag

«Det er i dag felt bjørn i Engerdal kommune, og en bjørn i Stor-Elvdal kommune», melder Statsforvalteren i Innlandet ved 15.15-tida tirsdag.

Gjenværende kvote i region 5 Hedmark er på ett dyr, opplyser Statsforvalteren videre.

– Den i Engerdal er en hann som ble felt i Gutulia. Vi fikk beskjed om den 08.30, så den er felt på morgenkvisten. Bjørnen i Stor-Elvdal fikk vi beskjed om nå for ikke så lenge siden, så der vet vi ikke så mye mer om foreløpig, sier Silje Bøe hos Statsforvalteren i Innlandet.

Fra Thomas Strømseth i Statens naturoppsyn får Rovdyr.org opplyst at bjørnen i Engerdal er en voksen hann på 136 kilo, men dette tallet er uten vomma.

Hannbjørn felt i Engerdal 10. oktober. Foto: Bjørnar Johnsen

Bjørnen i Engerdal er felt rundt 50 meter fra svenskegrensa, opplyser Bjørnar Johnsen i jaktlaget. 

– Det er skutt ganske mye bjørn på svensk side av grensa i høst. Bjørnebestanden er ganske tett i disse områdene. Det har også vært ganske stor bjørnetrafikk fra Gutulia og ned mot kommunegrensa til Trysil. Det har også vært mye bjørnemøkk å se i sommer og høst, sier Johnsen til Rovdyr.org.

Fredag falt en del snø i området, som har gjort det mye enklere å finne spor etter bjørnen. 

– Da hadde vi noe å slippe hunden på. Vi hadde med en jemthund som tok sporet, fulgte det en halvannen kilometer, og så gikk bjørnen på en post. Der ble den felt, sier Johnsen.

Stor-Elvdal seinere på ettermiddagen

Lars Gangås i Statens naturoppsyn forteller til Rovdyr.org at bjørnen i Stor-Elvdal ble skutt klokka 14.40.

Kjell Åge Fredheim i jaktlaget i Stor-Elvdal er tilfreds med innsatsen fra to hunder av rasen norsk elghund grå. 

– De har vært dyktige til å både og spore og jage bjørnen. Vi har hatt litt jobb i dag, og startet på morgenen. Bikkjene sporet langt på nattgamle spor. Deretter jaga hundene bjørnen et par kilometer før vi fikk den på post etter et par omposteringer, sier Fredheim. 

Bjørnen var en yngre voksen hannbjørn. Den ble felt nært Mykleby i Stor-Elvdal, forteller Fredheim. 

Sjøl har han både ammeku og sau på beite i nærheten. 

– Vi har visst at den har vært i området siden seinsommeren, men heldigvis ikke registrert noen tap, sier Fredheim.

Thomas Vangli med bjørnen han felte i Stor-Elvdal tirsdag. Foto her og øverst i artikkelen: Kjell Åge Fredheim

Skytter: – Udramatisk

Det var Thomas Vangli som felte bjørnen.

– Det hele gikk ganske udramatisk for seg. Jeg sto rett plassert og på riktig post. Bjørnen ble skutt på 17 meters hold og datt med en gang. Området var åpent og fint og vi hadde god kontroll, sier Vangli.

Til vanlig jakter han mest elg, men tidligere i høst felte han en bjørn under lisensjakta i Sverige. Bjørnen denne tirsdagen var den tredje for Vangli. 

– Det skjedde så fort jeg ikke rakk å tenke så mye der og da. Jeg mener jeg tenkte noe sånt som:«Dæven, skal det bli en bjørn i dag?», sier han.

27. september ble ei bjørnebinne felt i Våler kommune i Innlandet.

Lisensfellingsperioden for bjørn varer fra 21. august til 15. oktober. Den totale nasjonale kvota for lisensfelling av bjørn er på 11 dyr, fordelt på tre av landets åtte rovviltregioner.

I region 8, Troms og Finnmark, kan tre bjørner felles, mens det tilsvarende tallet for region 3, tidligere Oppland fylke, er fire.