Første gang ei bjørnebinne er felt vest for Glomma i nyere tid

Det er felt ei bjørnebinne i Våler kommune i Innlandet onsdag. Det bekrefter Erik Ola Helstad, seniorrådgiver i Statens naturoppsyn, overfor Rovdyr.org.

Bjørnen er den første som blir skutt under årets lisensfelling av bjørn. I tillegg er fem bjørner tatt ut på skadefelling i Norge i år, den siste i Løten kommune i Innlandet 27. juli.

– Bjørnen er felt i Bronkberget vest for Glomma. Den veide 90 kilo, og er mest sannsynlig en toåring, sier Helstad.

– Bjørnen ble sett lørdag kveld, og dukket opp på et viltkamera igjen i natt. Jaktlaget satte i gang i morges og den ble felt rundt klokka 10, forteller han videre.

Det er ei binne på rundt 90 kilo som er felt onsdag. Foto her og øverst i artikkelen: Statens naturoppsyn

Uvanlig binnefelling

Helstad bemerker at binna som nå er felt er den første som er skutt i gamle Hedmark vest for Glomma i moderne tid. 

– Det må være i hvert fall 125 år siden sist. Binner beveger seg typisk ikke like langt fra fødestedet som hannbjørner, og det er hanner vi vanligvis ser i dette området, sier han.

Den siste kjente binna i det sentrale Sør-Norge ble skutt i Vassfaret i 1956, skriver Forskning.no i en artikkel fra 2017.

Bestandsovervåkningen kjenner til at det er minst to reproduserende binner i de delene av Elverum, Våler og Åsnes kommuner som ligger øst for Glomma og dermed innenfor yngleområdet for bjørn. 

– Det blir interessant å se hva DNA-analyser sier etter hvert om opphavet til binna, om den kommer derfra eller om den har vandret lengre, sier Helstad.

Lisensfellingsperioden for bjørn varer fra 21. august til 15. oktober. Den totale nasjonale kvota for lisensfelling av bjørn er på 11 dyr, fordelt på tre av landets åtte rovviltregioner. 

I region 5, tidligere Hedmark fylke, er kvota på fire bjørner. Etter onsdagens felling gjenstår tre på kvota i området. 

I region 8, Troms og Finnmark, kan tre bjørner felles, mens det tilsvarende tallet for region 3, tidligere Oppland fylke, er fire.

Nesten 600 skutt i Sverige

Også i Norges naboland pågår det for tida lisensjakt på bjørn. I Sverige har kvota for lisensjakt på bjørn blitt satt til 649 bjørner. Her kan lisensfelling pågå til 15. oktober eller til kvota er fylt i de respektive länene.

Onsdag er det registrert 574 bjørner skutt under lisensfelling i Sverige, ifølge miljøforvaltningens oversiktsverktøy Rovbase. Kvotene er fylt i länene Gävleborg, Dalarna og Värmland, mens det fortsatt er bjørn igjen på kvotene i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland og Västernorrland.

Årets kvote i Sverige er den største i nyere tid. I 2022 var kvota på 622 bjørner, noe som også da var rekordstort.

Mindre kvote i Finland i år

I Finland er det onsdag registrert 146 felte bjørner, viser en oversikt fra Finlands Viltcentral. Av disse er 50 skutt i forvaltningsområdet for reindrift nord i landet. Her er kvotene fylt. 

96 bjørner er felt som en del av bestandsreguleringen i sørlige deler av Finland. Her kan lisensfelling fortsatt pågå til kvota er fylt, eller til 1. november. Kvota i Finland var satt til 180 bjørner, noe som er 166 færre enn i 2022.