Bjørn felt innenfor Flendalsgjerdet

Det er felt en hannbjørn innenfor det rovviltavvisende gjerdet i Flendalen i Trysil i Innlandet.

– Vi fikk inn melding om en bjørn på viltkamera innenfor Flendalsgjerdet i går ettermiddag, sier Rannveig Helgesen hos Statsforvalteren i Innlandet til Rovdyr.org.

Det ble søkt om skadefellingsløyve klokka 17.30, tillatelse ble gitt ved 19-tida og bjørnen var felt rundt 22.05, opplyser Statsforvalteren.

Jon Sørby er leder for det kommunale skadefellingslaget i Trysil.

– Bjørnen dukket opp på samme viltkamera som en time før. Dermed ble det en rask og effektiv felling, sier Sørby til avisa Østlendingen.

– Bjørnen veide 159,6 kilo og hadde halsbånd; den var forskningsmerket. Derfor vet vi at bjørnen er mellom åtte og ti år gammel, en godt voksen bjørn, sier Thomas Strømseth i Statens naturoppsyn.

Flendalsgjerdet er Norges største rovviltavvisende hegn, hvor rundt 22 000 mål beitemark er gjerdet inn.

– Jeg har enn så lenge ingen informasjon om hvor eller hvordan bjørnen har kommet seg inn i innhegningen, sier Strømseth.

I vedtaket om skadefelling skriver Statsforvalteren at «Det er ikke observert bjørn innenfor gjerdet tidligere denne beitesesongen og det var på søknadstidspunktet ikke gjenfunnet skadde dyr. Beitelaget opplyser i søknaden at strømmen på det rovviltavvisende gjerdet var slått ut av tordenvær en periode natt til 5. juli, og at det kan være forklaringen på at bjørnen kom gjennom gjerdet. Beitelaget opplyser at det går det om lag 150 dyr på utmarksbeite i det aktuelle området og tilgrensende beiteområder.»

Videre heter det i vedtaket at «Området hvor bjørnen er observert ligger innenfor forvaltningsområdet for bjørn, som rommer områder som er viktige for å nå bestandsmålene for bjørn. Området inneholder også viktige beiteområder. Utmarksbeiteområder inngjerdet med rovviltavvisende gjerde skal uansett forvaltes som prioritert beiteområde.»

Sauebonde og leder for Trysil og Engerdal lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Hans Peter Nyhuus har dyr innenfor Flendalsgjerdet, som ligger to-tre mil fra svenskegrensa. Han har fredag formiddag ikke oversikt over om han selv har mistet dyr fra egen besetning. 

– Radiobjellene indikerer at mine dyr har vært noe lenger nord enn der hvor bjørnen ble felt, sier Nyhuus til Rovdyr.org. 

Flendalsgjerdet ble bygget i 2008, og i årene som har gått har det flere ganger vært rovdyr innafor gjerdet. 

– Den verste sesongen nå de siste årene var 2017. Vi mistet nok opp mot femti lam fordelt på tre brukere. Elleve av dem ble dokumentert av Statens naturoppsyn. Det var også temmelig stort tap i 2018. Da slapp jeg utrolig nok billig. Begge disse årene var det jerven som tok seg inn gjennom gjerdet, sier Nyhuus.

Rovviltnemnda i Hedmark har for 2023/24 vedtatt en kvote for betinget skadefelling på inntil seks
bjørner, og det er dermed fem igjen på kvota.

Bildet øverst i artikkelen viser en del av Flendalsgjerdet, fotografert i 2021. Foto: Svein Egil Hatlevik