Ulv felt i Våler, én ulv gjenstår på fellingsløyve

Bildet øverst i artikkelen viser ulven som ble felt onsdag. Foto: Privat

Det er felt en ulv i Våler kommune i Innlandet onsdag formiddag.

Statsforvalteren i Innlandet har åpnet for felling av to ulver i Nord-Odal og Stange kommuner samt deler av Eidsvoll, Nes, Løten, Elverum, Våler, Åsnes og Grue kommuner.

– Det ble felt en hannulv på 38,3 kilo like før klokka 11 i Våler like opp mot grensa til Løten kommune, sier skadefellingsleder i Stange kommune Geir Magnar Lillehov til Rovdyr.org.

Skadefellingsmannskapet har visst om ulvens tilstedeværelse i området noen dager. Ulven ble felt ved hjelp av såkalt løs, på drevet halsende hund.

– Vi begynte med ferske spor litt før klokka fem i morges. Vi har brukt to hunder. Det ble et såpass langt drev, så vi trengte noen friske bein etter hvert, sier Lillehov.

Han sier at den andre ulven som det er gitt tillatelse til å felle mest sannsynlig oppholder seg lengre sør, ikke langt fra elva Vorma. 

– Vi har DNA fra ei tispe fra Kesberget-reviret i Sverige. Den har etter alt å dømme vært i området siden begynnelsen av juni, sier Lillehov.

Les også: Bjørn felt innenfor Flendalsgjerdet

De siste månedene er det felt to ulver i Stange kommune i Innlandet, en hann 12. mai og ei tispe 29. juni. 

– Det har i år som tidligere år vært en god del ulv her, så du kan si dette er et forholdsvis belastet beiteprioritert område, sier Lillehov. 

Les også: Ulveangrep på Hvaler: – Det er ingenting som betyr så mye som at lokalsamfunnet stiller opp

30. juni ble det meldt om til sammen 14 døde og avlivede sauer og lam etter ulveangrep, framgår det av Statsforvalteres skadefellingstillatelse. 

«Siden er ytterligere 10 sauer og lam undersøkt og vurdert som tapt til ulv, mens det for fire undersøkte dyr ikke har vært mulig å fastslå dødsårsak. Det er samtidig meldt om mange søyer som mangler lam, og erfaringene fra tidligere skader fra ulv i området viser også at de reelle tapstallene er høyere enn antallet dyr som lar seg gjenfinne og dermed undersøke av Statens naturoppsyn», heter det videre i vedtaket.