Skadefelling av bjørn i Trøndelag

Det er felt en hannbjørn i Snåsa kommune i Trøndelag fredag kveld. Det bekrefter leder Kåre Selliås i det kommunale skadefellingslaget overfor Rovdyr.org. 

– Det ble en hannbjørn, en liten en. Jeg regner med den er på mellom 80 og 100 kilo, sier Selliås.

Kommunen søkte om skadefellingsløyve etter dokumenterte bjørneskader på sau fredag formiddag, noe Statsforvalteren i Trøndelag innvilget på ettermiddagen

– Jakta starta klokka fem og var ferdig rundt klokka ni, så det var jo ganske effektivt. Vi hadde både sporhund og løshund som fikk los med én gang. Bjørnen lå i nærheten av det siste kadaveret den hadde tatt, forteller Selliås. 

Lenger øst i kommunen avviste Statsforvalteren nylig en skadefellingssøknad rettet mot bjørnebinna NT125, som over flere år har vært noe av en verkebyll for prinsippet om geografisk differensiert forvaltning av rovdyr i Norge. 

– Vi har bilder av denne bjørnebinna, og Statens naturoppsyn har sporet og innhentet DNA som bekrefter at det er NT125 som har to unger, sier Selliås.

Bildet øverst i artikkelen viser bjørnen som ble felt i Snåsa i Trøndelag fredag. Foto: Jørn Ove Heggland