Bjørn felt i Innlandet torsdag morgen

Bildet øverst i artikkelen viser bjørnen som ble felt torsdag i Løten kommune. Foto: Knut Røyse Olsen

Det er felt en bjørn i Løten kommune i Innlandet like etter klokka 07 torsdag morgen, bekrefter skadefellingsleder i Løten Thomas Palerud overfor Rovdyr.org.

– Bjørnen er felt på Solbergskogen på grensa til Elverum. Det var en hannbjørn på 103 kilo, sier Palerud.

– Vi fikk en observasjon i 22-tida i morgen kveld, og så ble det mørkt. Så vi måtte vente på lyset før vi kunne gå på med hunder. Noen av oss har måttet være oppe hele natta, men ellers har fellingen vært helt ryddig og greit, sier han.

Statsforvalteren i Innlandet ga tirsdag tillatelse til skadefelling av én bjørn i Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner etter søknad fra Løten og Vang beitelag.

Statens naturoppsyn (SNO) hadde ved søknadstidspunktet  påvist at en sau var drept av bjørn ved Stensåsen i Løten kommune. Skaden ble vurdert som fersk, framgår det av vedtaket om skadefelling.

I det aktuelle området hvor bjørnen ble observert, har beitelaget oppgitt at det slippes i underkant av 1000 sau og lam på utmarksbeite, det slippes også et betydelig antall dyr på beite i resten av beiteområdet og i tilgrensende beiteområder.

Rovviltnemnda i Hedmark har for 2023/24 vedtatt en kvote for betinget skadefelling på inntil seks
bjørner. Det er tidligere i juli felt en bjørn i Trysil kommune, og det er dermed fire igjen på kvota.