Skadefelling av ulv i Eidsvoll

Bildet øverst i artikkelen viser ulven som ble felt lørdag. Foto: Geir Magnar Lillehov

Statsforvalteren i Oslo og Viken har fått melding om at det i kveld er felt en ulv på skadefelling i Eidsvoll kommune.

Dette melder Statsforvalteren gjennom sin varslingstjeneste for rovvilt like etter 22.30 lørdag kveld.

– Vi felte ei ulvetispe på 33,3 kilo klokka 21.33 vest for Uttsjøen i Eidsvoll, sier Geir Magnar Lillehov, skadefellingsleder i Stange kommune.

Skadefellingspersonell i Stange, Nord-Odal og Eidsvoll har i flere uker forsøkt å felle ulven.

Statsforvalteren åpnet for skadefelling 30. juni i Eidsvoll og flere andre kommuner utenfor ulvesona. Siden er tillatelsen forlenget flere ganger og fellingsområdet utvidet, sist 15. juli.

– Det har vært skader fra ulv i grenseområdene mellom Innlandet og Viken siden starten av juni, sier Lillehov.

Ulvetispa V1122 fra Kesberget-reviret i Sverige har vært i området siden da, og det er flere DNA-prøver etter henne i både Eidsvoll, Stange og Nord-Odal, kan Lillehov opplyse.

– Det er to forhold som har gjort at det har vært vanskelig å felle denne ulven. Hun har gått veldig lite langs veier, og dessuten er det kølsvart med tanke på mobildekning i nordre deler av Eidsvoll. I tillegg er terrenget krevende. Det er ulendt og innmari tett granskog, sier han.

Lillehov berømmer innsatsen som fellingslagene har lagt ned for å få felt ulven lørdag.

– I tillegg til mannskap fra Eidsvoll har det kommet folk som har bidratt fra Nes, Ringsaker, Løten, Stange og Nord-Odal Det har vært stor innsats på kort varsel en lørdagskveld i juli. Det har dessuten vært et veldig godt samarbeid mellom kommunene, noe som har ført til at fellingen til slutt lyktes, sier Lillehov.

I de tidligere fylkene Akershus og Hedmark utenfor ulvesona er kvota for betinget skadefelling satt til 10 ulver. Det er felt tre ulver før lørdagens felling i Eidsvoll – i Tynset, Stange og Våler kommuner.

Dermed gjenstår seks ulver på skadefellingskvota i rovviltregionene 4 og 5 utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv.

Tidligere denne uka skrev avisa Eidsvoll Ullensaker Blad om hvordan store tap av sau til ulv i Eidsvoll hadde fått Mattilsynet til å sende brev til en beitebruker i i kommunen. Tilsynet varslet her et mulig vedtak om tidlig hjemsanking av sauene, dersom ikke ulveangrepene skulle opphøre eller reduseres vesentlig..

– Årsaken til dette er at lammetapet i denne sauebesetningen er høyt, har Ann Margaret Grøndahl, seksjonssjef for seksjon dyr i Romerike og Oslo, uttalt til avisa Nationen.

– Det har vært flere hendelser i sommer i Eidsvoll hvor ulv har tatt sau. Sauene oppholder seg i beiteprioritert område, de har hyppig tilsyn og mange har moderne radiobjeller. Likevel har tapene vært høye, og spesielt høye i denne besetningen, sa Grøndahl til avisa.

Ifølge lederen i Eidsvoll sankelag, Audun Knutsen, er fire besetninger er rammet av ulveangrep.

– Ut ifra det vi har klart å telle opp er det i underkant av 80 sauer som har blitt drept totalt på de fire besetningene, har Knutsen sagt til Nationen.