Forsøker skadefelling av ulv i Trøndelag og Viken fylker

Statsforvalteren i Oslo og Viken ga onsdag tillatelse til skadefelling av én ulv i kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg, samt deler av kommunene Hol, Ål og Nesbyen.

I Nore og Uvdal førsøkte lokalt mannskap å felle en ulv natt til fredag, opplyser skadefellingsleder Håkon Borgen.

Under fellingsforsøket kunne fellingslaget benytte løs, på drevet halsende hund. Et bilde av ulven fra et viltkamera ga ferske spor, som hundene kunne følge.

– Losen gikk opp mot fjellet opp i ei ur med steiner så store som hus, og der ble det litt for vanskelig. Generelt er det jo ikke lett om sommeren, men her er det i tillegg et ganske villmarkspreget område uten veier, sier Borgen.

Han beskriver skadesituasjonen som ganske typisk for ulv, hvor den slår litt her og litt der. Det var ved vedtakstidspunktet dokumentert at to søyer var drept av ulv.

– Vi har funnet ett skadd dyr etter at skadefellingstillatelsen ble gitt, men denne skaden er noen dager gammel, sier Borgen.

Vanskelig i Trøndelag

Også helt sør i Trøndelag har det over flere uker vært forsøkt å felle ulv. Odd Lykkja, rådgiver naturforvaltning i Orkland kommune, forteller at Statsforvalteren i Trøndelag fredag fornyet en tidligere vedtatt fellingstillatelse med virkning ei uke til. 

– Skadene har pågått en god stund nå. Det er over en måned siden den første fellingstillatelse ble gitt. Mange kommuner her i området har lagt ned stor innsats, så vi håper det lykkes snart, sier Lykkja.

Det er flere år siden det sist var påvist ulv i området. Lykkja sier at dialogen med fellingslaget i Nord-Østerdalen har vært god og at det har kommet folk med hund som kan benyttes til skadefelling derfra. Den første fellingstillatelsen ble gitt Holtålen kommune 3. juli. 

– Det har vært flere runder med skader. Ulven kom over fra Gauldal og tok en del i Orkland. Siden har den vært enda lenger vestover i Heim og Rindal. De siste skadene vi kjenner til har funnet sted i I Sæterdalen, som ligger mellom Orkdalen og Gauldalen, sier Lykkja. 

I kommunene Midtre Gauldal, Melhus, Heim, Orkland og Rindal, som berøres av fellingsløyvet, er det registrert 128 ulvetatte sauer i forvaltningens oversiktsverktøy Rovbase

Påvist skade fra ulv i Viken i juni 2023. Foto: Miljødirektoratet

Økning i ulveskadene

Antall påviste rovviltskader per 1. august er høyere enn i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig økning i antall ulveskader, kunne Miljødirektoratet opplyse i en pressemelding torsdag.

– Det ser ut til at det særlig er to streifulver fra Sverige som er ansvarlige for den største andelen av skadene fra ulv. Her er det særlig områder rundt Eidsvoll og deler av Trøndelag og Møre og Romsdal som peker seg ut. Enkeltindivider av ulv kan forårsake store skader når de streifer inn i områder med store mengder frittgående sau, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i pressemeldingen.

Direktoratet sender årlig ut en melding om antall skader meldt inn og påvist per 1. august  for å gi et øyeblikksbilde av utviklingen i tapstall. Per 1. august i år var det meldt inn 1404 skadede eller døde sauer hvor rovvilt var mistenkt skadevolder.

Undersøkelser gjennomført av SNO viser at 658 sauer har blitt skadd eller drept av rovvilt hittil i år. Dette er en økning sammenlignet med de tre foregående årene, hvor tapstallene har vært rekordlave. Antallet rovviltskader har ikke vært så høyt siden 2018, da det ble påvist 848 skader per 1. august.

Bildet av ulv øverst i artikkelen er et illustrasjonsfoto. Foto: Rovdyr.org