Statens naturoppsyn i startgropa med å ta ut resterende ulvekvote innenfor sona

Klima- og miljødepartementet ba tirsdag Statens naturoppsyn (SNO) om å gjennomføre statlig uttak av ulveflokkene i revirene Rømskog og Bograngen.

SNO har fått frist til å gjennomføre uttaket innen utgangen av 1. mars. Beslutningen om ekstraordinært uttak kan ikke påklages.

Onsdag var mannskap fra SNO i gang med forberedelser, opplyser seksjonsleder Veronica Sahlén overfor Rovdyr.org.

– Forholdene for felling ser bedre ut i Bograngen enn i Rømskog. Arbeidet er i en tidlig fase, og vi gjør fortløpende vurderinger knyttet til den videre oppfølgingen, sier Sahlén.

– Det gjenstår fortsatt å fastsette et fellingsområde, noe som må på plass før vi starter et aktivt forsøk på felling, uttaler Sahlén ved 11.30-tiden onsdag.

16 dyr på kvota

Etter at det ble åpnet for lisensfelling innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv lørdag, er kvota fylt i ett revir – Hornmoen. I Slettås-reviret er to av tre ulver på kvota felt.

Ingen dyr er felt i Rømskog-reviret, mens ett dyr av de sju på kvota i Bograngen ble felt mandag.

Siden det ikke er fattet vedtak om å ta ut noen tredje ulv i Slettås, er det 16 dyr igjen av kvota på 28 ulver, som ble fastsatt seint fredag kveld.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) kunngjorde tirsdag ettermiddag at departementet ber Statens naturoppsyn om raskest mulig å sette i gang med ekstraordinære uttak av ulv på norsk side i grenserevirene Bograngen og Rømskog.

– Dette er en bedre og mer effektiv løsning enn å utvide lisensfellingsperioden, og som balanserer ut de ulike avveininger som situasjonen krever, sa statsråden i en pressemelding tirsdag.

Runder i retten

Lisensfelling innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv skulle egentlig kunne igangsettes 1. januar, Men et krav fra tre organisasjoner om at jakta måtte stanses ble etterkommet av Oslo tingrett. Borgarting lagmannsrett gjorde om på tingrettens beslutning 11. februar.

Klima- og miljødepartementet vedtok 22. desember 2021 å felle 25 ulver i de helnorske revirene Hornmoen og Slettås og i de norske delene av grenserevirene Bograngen og Rømskog. Fellingskvoten ble vedtatt etter klagebehandling av rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesonen for vinteren 2022.

Lisensfellingsperioden for ulv i ulvesonen starter normalt opp 1. januar, og kan vare til og med 15. februar. Avgrensingen er i utgangspunktet satt av hensyn til ulvens biologi.