Her følger du lisensfelling av ulv lørdag

17.35

Lederdyra i Hornmoen var en hann på 42 kilo og ei tispe på 35 kilo. I tillegg er det felt to tispevalper og fire hannvalper i reviret.

– Fra vi kjørte i gang til nummer åtte var var skutt gikk det to timer og 15 minutter, opplyser talsperson for fellingslaget i Hornmoen Rune Lien i en SMS til Rovdyr.org.

15.40

Ved 15.30-tida opplyser medietalsmann i Slettås Ole Martin Norderhaug at det er lite trolig at det vil bli felt ytterligere dyr i Slettås lørdag.

– Vi fortsetter å spore, men det nærmer seg tida hvor det blir for mørkt. Vi har gode spor etter én ulv og leter etter den tredje. Så regner vi med å være i gang igjen i morgen tidlig, sier Norderhaug.

Denne hannulven ble felt i Slettåsreviret lørdag. Foto: Ole Martin Norderhaug

15.30

Statsforvalteren i Innlandet melder følgende: Innenfor Hornmoen-reviret er det i dag felt totalt 8 ulver. Kvoten er dermed fylt, og all lisensfelling innenfor Hornmoen-reviret stanses med umiddelbar virkning. Dermed er det totalt felt ni ulver lørdag når den ene fra Slettås legges til totalen.

14.10

Det er hittil felt sju ulver i Hornmoen-reviret, bekrefter talsperson for fellingslaget Rune Lien. Kvota i Hornomen-reviret, som hovedsakelig ligger i Elverum kommune i Innlandet, er på til sammen åtte dyr.

12.30

Det er felt en hannulv i Slettås ved 12.15-tida. Lederparet i Slettås ble felt utenfor ulvesona i desember, og den felte ulven er følgelig en valp. Mannskapet omorganiseres med sikte på å felle flere ulver. Det er nå to igjen på kvota i Slettås.

– Det har vært en veldig bra gjennomføring av den første fellingen, uttaler talspersom for fellingslaget Ole Martin Norderhaug overfor Rovdyr.org.

11.25:

Fellingslaget i Slettås var lørdag morgen og formiddag i gang med arbeid i felt i Trysil kommune i Innlandet og kunne like etter klokka 11 meddele at ett dyr var ringet inn.

– Mannskapet har holdt på siden i morges med tryggingstiltak og sporing slik at uttaket skal kunne foregå så effektivt og sikkert som mulig, sier talspersom for fellingslaget Ole Martin Norderhaug.

Fellingslaget i Slettås i Trysil kommune i Innlandet under forberedelser lørdag formiddag. Foto: Ole Martin Norderhaug

Kvota i Bograngen-reviret er satt i sju dyr, mens den er på åtte i Hornmoen. I Slettås er det tre dyr på kvota. Kvota i Rømskog-reviret er på ti ulver.

Statsforvalterne i Innlandet og Viken åpnet fredag kveld for at lisensfelling kunne begynne lørdag. Det skjer etter at Borgarting lagmannsrett opphevet Oslo tingretts kjennelse om at lisensfellingen måtte stanses.

I Rømskog-reviret, som hovedsakelig ligger i kommunene Aurskog-Hølamd og Marker i Viken, er det ikke sporingsforhold til lisensfelling. I Bograngen, som i det vesentligste ligger i kommunene Grue og Åsnes i Innlandet, har det vært sporing lørdag, men det er ikke funnet ferske spor.

Fellingsperioden innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, mer folkelig omtalt som ulvesona, kan vare til og med 15. februar.

Bildet øverst i artikkelen viser flaggline i Slettås og benyttes med tillatelse fra fotograf Jon Tore Knoff.