Lisensfelling kan begynne lørdag – krevende forhold i Rømskog, bra i Hedmark

Statsforvalterne i henholdsvis Oslo og Viken og Innlandet åpner for at lisensfelling av ulv innenfor ulvesona kan igangsettes lørdag klokka 08.00. Det melder de to statsforvalterne fredag kveld. Kvota er på til sammen 28 ulver.

Fredag kom en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett som opphever Oslo tingretts stans i lisenfelling av ulv innenfor ulvesona, også kjent under det mer omstendelige navnet forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge.

Like før jul åpnet Klima- og miljødepartementet for at alle dyra i flokkene Hornmoen, Slettås, Bograngen og Rømskog skal felles. De to siste revirene regnes som grenserevirer, hvor altså ulvene både beveger seg på norsk og svensk side av grensa.

Fellingsperioden for ulv innenfor sona varer vanligvis fra nyttår til og med 15. februar. Når dette skrives, er datoen 11. februar og dermed har det meste av fellingsperioden gått med til at jakta er blitt utsatt.

Organisasjonene NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr tok saken til retten og krevde lisensfellingen stanset gjennom et krav om såkalt midlertidig forføyning.

Store forskjeller i ulike revirer

Talsperson for fellingslaget i Slettås Ole Martin Norderhaug sier fellingslaget er klar til å sette i gang lørdag morgen. Slettåsreviret ligger hovedsakelig i Trysil kommune,

– Det er en del nysnø som er kommet de siste dagene, så regner med at sporerne er i gang i grålyset, sier Norderhaug til Rovdyr.org.

Talsperson for fellingslaget i Rømskog Per-Steinar Slang sier han mottok meldingen om at jakta kan igangsettes med blandede følelser.

– Kjennelsen som kom nå er en prinsipiell seier, og vi har fått bekreftet mistanken om at tingretten har uttalt seg på et snevert grunnlag, sier Slang til Rovdyr.org.

– Vi hadde gode forutsetninger i januar, men det er mye mer krevende nå. Det er spådd regn og sludd dagene framover og utsiktene til sporsnø er så å si fraværende, sier Slang.

Rømskog-reviret er et grenserevir hvor ulvene både oppholder seg i Norge og i Sverige Derfor er det fattet vedtak om felling både på norsk og svensk side. Ulvene i Rømskog-reviret benytter arealer som ligger i kommunene Aurskog-Høland og i Marker kommuner. På svensk side er det felt to ulver siden nyttår innenfor fellingsområdet som er satt av til uttak i Rømskog-reviret.

Etter at kvotene ble satt i desember, er det foretatt mer sporing i de ulike revirene. Dermed er kvota utvidet noen steder. Kvota for Hornmoen-reviret er på 8 dyr. I Bograngen er kvota på 7 dyr. Kvota i Rømskog-reviret er utvidet fra 8 til 10 dyr. Kvoten i Slettås-reviret er utvidet fra 2 til 3 dyr.

Per-Steinar Slang er talsperson for fellingslaget i Rømskog og rovviltansvarlig i Norges Jeger og Fiskerforbund – Akershus. Foto: Svein Egil Hatlevik

Værmeldingen for området viser at det utover neste uke er bedre muligheter for enklere sporingsforhold.

– Med mindre vi får utvidet fellingsperioden, er det vanskelig å se at vi skal kunne håndheve noe videre av fellingsvedtaket. Det er såpass mye bevegelse i reviret over ganske store avstander, sier Slang.

– Hvis staten og forvaltingen er interessert i at vi skal utføre bestandsregulering og skadebegrensing, bør de få på plass en forlengelse av fellingsperioden og være liberale med hjelpemidler som for eksempel løs på drevet halsende hund, sier han.

Sporing i Hornmoen

Hornmoen-reviret ligger i all hovedsak i Elverum kommune. Her uttaler talsperson for fellingslaget Rune Lien at lørdagen uansett må benyttes til sporing og andre forberedelser.

– Felling kan tidligst å skje på søndag for vår del. Det er et stort apparat som må settes i gang, og vi må ha kontroll på hele reviret for at det skal ha noen hensikt å sette i gang, sier han.

Han mener forholdene for uttak er ganske gode i Hornmoen.

– Hva tenker du om behovet for forlengelse av fellingsperioden?

– Vi kan ikke basere oss på at det blir forlengelse, og det beste er at vi konsentrerer oss om det oppdraget som skal utføres, sier Lien.

Bograngen-reviret berører hovedsakelig kommunene Grue og Åsnes i Innlandet fylke.

– Her er det utsikter til gode sporingsforhold. Vi håper på at fellingsperioden blir utvidet, sier John Amundgaard, talsperson for fellingsmannskapet i Bograngen.

Bildet av ulv øverst i artikkelen benyttes med tillatelse fra Norsk institutt for naturforskning / viltkamera.nina.no