Tingretten sier fortsatt nei til lisensfelling av ulv – departementet anker

«Staten ved Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtak 22. desember 2021 om felling av uiv i revirene Hornmoen, Slettås og ulvene på norsk side av revirene Bograngen og Rømskog, inntil annerledes fastsettes av retten», heter det i kjennelsen fra Oslo tingrett som ble offentliggjort søndag formiddag.

Tingretten har lagt ut hele kjennelsen på egen nettside. Det gikk ikke mange timene fra kjennelsen var klar til departementet anket saken til lagmannsretten.

– Jeg er ikke enig i tingrettens konklusjon og mener at den vedtatte lisensfellingen bør gjennomføres. Jeg har derfor besluttet å anke kjennelsen til Borgarting lagmannsrett. Jeg håper ankesaken kan gjennomføres raskt, slik at vi snart får en endelig avklaring om årets lisensfelling, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Klima- og miljødepartementet åpnet like før jul for at alle ulvene i revirene Hornmoen, Slettås, Bograngen og Rømskog skulle kunne skytes. Alle de fire flokkene har helt eller devlis tilhold innenfor forvaltningsområdet av ynglende ulv i Norge og fellingen skulle kunne begynne 1. januar..

Organisasjonene NOAH, WWF og Foreningen våre rovdyr krevde like etter at vedtaket var fattet at uttaket måtte stanses. Oslo tingrett avgjorde 30. desember at all lisensfelling innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge måtte settes i bero inntil videre

De tre organisasjonene viste til at prinsippene som lå til grunn for at departementet åpnet for felling i år i all vesentlighet var de samme som prinsippene som var anvendt for å tillate jakt i Letjenna-reviret, hvor fire ulver ble felt i januar 2020. 

Oslo tingrett kom i fjor sommer til at vedtaket om å felle ulvene i Letjenna-flokken var ugyldig, men denne dommen er ikke rettskraftig. Letjenna-dommen er anket av departementet og skal opp for lagmannsretten til sommeren.

Departementet og de tre organisasjonene møttes til såkalte muntlige forhandlinger i tingretten for litt over to uker siden.

Staten må betale 450 000 kroner i saksomkostninger til den saksøkende part, framgår det av kjennelsen.

Tingrettens kjennelse berører ikke lisensfelling utenfor ulvesona.

Også i Sverige har myndighetene vedtatt at det skal kunne felles ulv i det grenseoverskridende Rømskog-reviret. Vedtaket om stans i Rømskog-flokken på norsk side har ikke forhindret uttak i reviret på svensk side. Det er felt to ulver i den svenske delen av Rømskog-reviret.

Bildet av ulv øverst i artikkelen benyttes med tillatelse fra Norsk institutt for naturforskning / viltkamera.nina.no