Ulv nummer to felt i den svenske delen av Rømskog-reviret

Tirsdag ble det felt ei tispe i grensereviret Rømskog, som ligger både i Viken i Norge og Värmland i Sverige.

Det er satt ei kvote på tre ulver i den svenske delen av reviret, og med dagens felling gjenstår det ett dyr på kvota på svensk side. Den første ulven i reviret, ei tispe på 28 kilo, ble felt lørdag.

– Det er snakk om ei tispe som er eldre enn ett år og som veier 29,5 kilo, forteller Gunnar Glöersen, talsperson for fellingslaget til Rovdyr.org.

Ulven ble felt rundt klokka 12, og Glöersen anslår at avstanden fra fellingsstedet og inn til norskegrensa er mellom fire og fem kilometer. Stedet hvor ulven ble felt ligger nord for E18 og Töcksfors.

– Det er usikkert om det for tida oppholder seg enda en ulv innenfor fellingsområdet på svensk side, sier Glöersen, som også er jaktkonsulent i Svenska Jägareförbundet.

Det er felt til sammen 23 ulver på lisens i Sverige i år, ifølge avisa Svensk Jakt.

I Norge er lisensfelling innafor ulvesona stanset i påvente av en kjennelse fra Oslo tingrett. Dermed er det ingen lisensfelling verken i Rømskog-reviret på norsk side eller i Bograngen, Hornmoen eller Slettås, slik som Klima- og miljødepartementet åpnet for i et vedtak like før jul.

Rømskog-reviret benytter arealer på begge sider av riksgrensa. På norsk side er det snakk om områder i kommunene Aurskog-Høland og Marker i Viken.

Staten og tre organisasjoner skal møtes i Oslo tingrett 13. og 14. januar til muntlige forhandlinger etter at lisensfellinga ble stanset like før nyttår.

Jägareförbundet i Värmland krever at kvota i Rømskogsreviret på svensk side skal økes. Forbundet har bedt Länsstyrelsen i Värmland om å øke kvota fra tre til seks individer, skriver Svensk Jakt.

Det er dokumentert minst elleve ulver i Rømskogreviret. Norske og svenske myndigheter har hatt kontakt siden i sommer for å samordne hvordan alle dyrene i reviret skal kunne skytes.

Ulvene i reviret har hatt mesteparten av sin arealbruk i Norge. I vedtaket om felling på norsk side, som ble stoppet av Oslo tingrett like før nyttår, var kvota i utgangspunktet satt til åtte ulver i den norske delen av Rømskog-reviret.

Hensikten fra både norske og svenske myndigheter er at alle dyrene i flokken skal skytes, og nettopp derfor ønsker Jägareförbundet Värmland at kvota skal økes.

– Selv om det skulle bli bli åpnet for jakt på norsk side kan den omvendte situasjonen oppstå gjennom at ulver, etter at tre er felt i Sverige, kan unnslippe jakt i Norge fordi de befinner seg i Sverige, sier Anders Olsson, leder for Jägareförbundet Värmland.