Ulv felt i den svenske delen av Rømskog-reviret

Det ble felt en ulv i den svenske delen av Rømskog-reviret lørdag ved 14-tiden. Det bekrefter talsperson for fellingslaget Gunnar Glöersen overfor Rovdyr.org. Det er snakk om ei tispe på 28 kilo, som ble felt nord for E18 og Töcksfors i Värmland.

Glöersen, som også er jaktkonsulent i Svenska Jägareförbundet, opplyser også at ulven ble felt ved bruk av løs, på drevet halsende hund, noe som ikke tillates under lisensfelling i Norge.

– Mannskapet har lagt ned veldig mye sporarbeid, og det har vært gode forhold. Det varte ikke mer enn drøyt ti minutter fra vi slapp hunden til ulven var skutt, sier Glöersen.

Mannskapet kjenner ikke til flere ulver innenfor det tillatte fellingsområdet og Glöersen sier ved 15-tiden at jegerne er ferdig for dagen.

– Resten av flokken er antageligvis i Norge, sier han.

Det er gitt kvote til å felle tre ulver i den svenske delen av reviret, og det gjenstår dermed to på svensk side. I Norge er lisensfelling stanset i påvente av en kjennelse fra Oslo tingrett.

Rømskog-reviret benytter arealer på begge sider av riksgrensa og regnes dermed som et grenserevir. På norsk side benytter ulvene arealer i kommunene Aurskog-Høland og Marker i Viken.

Staten og tre organisasjoner skal møtes i Oslo tingrett 13. januar til muntlige forhandlinger etter at lisensfellinga ble stanset.

Klima- og miljødepartementet ga like før jul grønt lys for lisensfelling i de fire revirene Hornmoen, Slettås, Bograngen og Rømskog. De to sistnevnte er grenserevirer.

Etter et krav om midlertidig forføyning fra organisasjonene NOAH, WWF og Foreningen våre rovdyr stanset Oslo tingrett lisensfellingen i de fire revirene på ubestemt tid. Kjennelsen fra tingretten kom onsdag i romjula.

Lisensfelling av ulv i Sverige kunne begynne 2. januar. Hittil er det felt 19 ulver fordelt i Sverige, ifølge avisa Svensk Jakt.

Bildet øverst i artikkelen viser ulven som ble felt. Foto: Gunnar Glöersen