Lisensfelling i svensk del av grenserevir påvirkes ikke av stans i Norge

Beslutningen om lisensjakt i Rømskog-reviret på svensk side står for seg selv og avhenger ikke av hvorvidt det åpnes for felling på norsk side, meddeler Länsstyrelsen i Värmland.

Mandag var det ennå ikke satt noen dato for når Klima- og miljødepartementet og organisasjonene som har gått til sak om lisensfellingsvedtaket innenfor ulvesona skal møtes i Oslo tingrett, opplyser kommunikasjonsavdelingen til tingretten overfor Rovdyr.org.

Departementet ga like før jul grønt lys for lisensfelling i de fire revirene Hornmoen, Slettås, Bograngen og Rømskog.

Etter et krav om midlertidig forføyning fra organisasjonene NOAH, WWF og Foreningen våre rovdyr stanset Oslo tingrett lisensfellingen i de fire revirene på ubestemt tid. Kjennelsen fra tingretten kom onsdag i romjula.

I reviret Rømskog bruker ulvene arealer på begge sider av svenskegrensa. De norske delene av reviret ligger i kommunene Aurskog-Høland og Marker i Viken fylke.

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesona påvirkes ikke av tingrettens kjennelse.

Svensk uavhengighet

På den svenske siden av grensa er det Länsstyrelsen i Värmland som administrerer lisensfelling. Maria Falkevik, rovdyransvarlig hos länsstyrelsen, skriver i en epost til Rovdyr.org at beslutningen om lisensjakt på svensk side står for seg selv og ikke avhenger av hvorvidt det åpnes for felling på norsk side. 

– Vi har alltid beredskap for å gjøre endringer i vedtak eller avlyse jakta framover hvis vi vurderer at det er nødvendig for at vedtaket skal være formålstjenlig. Vi har hittil ikke bedømt at vi trenger å gjøre noe av dette hva angår Rømskogreviret, skriver Falkevik.

Hun opplyser at Länsstyrelsen har tett kontakt og regelmessig informasjonsutveksling med norske myndigheter. 

Lisensfellingsperioden i Sverige begynner 2. januar. Fellingslaget i Rømskog på svensk side har satt sin virksomhet i bero mens de venter på bedre forhold. Kvota i den svenske delen av reviret er satt til tre dyr.

– Vårt lisensjaktvedtak er uendret inntil videre, og det er praktiske grunner som gjør at det akkurat nå er vanskelig å jakte i området. Jakta kan pågå fram til 15. februar, så det er tid til både juridiske prosesser og nye snøfall, skriver Falkevik. 

Seks ulver på to dager

Avisa Svensk Jakt følger lisensfellingen i Sverige tett og fører oppdatert oversikt etter hvert som ulver felles. Av avisas oversikt framgår det at det mandag ettermiddag er felt seks ulver i nabolandet i år – ingen av dem i Rømskogreviret. 

Det kan felles ulv i fem revirer i Sverige, og hittil er én skutt i Gullsjön, to i Haraldsjön og tre i Snösjön. I de to øvrige revirene, Immen og Rømskog, er ingen dyr ennå felt. 

Regionale og sentrale myndigheter i Sverige vedtok også i fjor høst at reviret Prästskogen skulle kunne tas ut, men dette ble stanset av rettsvesenet, meddeler Svensk Jakt.

Gunnar Glöersen, jaktkonsulent i Svenska Jägareförbundet, deltar i fellingsmannskapet i Rømskog på svensk side.

– Vi prøvde å jakte i Rømskogreviret i går. Vi hadde ferske spor etter én ulv, for det var kommet snø på natta. Litt utpå dagen begynte det å regne, og det var ikke lenger mye hjelp i sporene. Nå avventer vi neste snøfall, og det ser ut som at det kan komme mer snø mot slutten av uka, noe som i så fall vil gjøre det mulig å fortsette, sier Glöersen til Rovdyr.org.

Bildet av felt ulv øverst i artikkelen er fra Gullsjön-reviret og er tatt av Bert Eriksson, naturoppsyn ved Länsstyrelsen i Dalarna. Kartgrafikken er utformet av Vardion@Wikimedia Commons og benyttes under en CC BY-SA 3.0-lisens.