Myndighetene skulle komme ekstra tidlig i gang med jervefelling – ingen er felt hittil i vinter

Miljødirektoratet gikk forrige uke ut med nye vedtak om ekstraordinær skadefelling av til sammen 13 jerver fordelt på flere rovviltregioner.

Vedtakene kommer etter at direktoratet i oktober og november i fjor fattet en rekke lignende vedtak om felling av til sammen 17 jerver. De fleste av vedtakene ble fattet 8. november, altså for drøyt to måneder siden. 

Det er Statens naturoppsyn (SNO) som er feltorganet til Miljødirektoratet og som dermed har det praktiske ansvaret for gjennomføringen av jervefellingen i de ulike områdene. 

Har ikke hastverk

Hos Miljødirektoratet er ikke seniorrådgiver Susanne Hanssen særlig urolig for at ingen jerver hittil er felt som følge av vedtakene. 

– I høst ga vi skadefellingsoppdragene til SNO vesentlig tidligere enn vi har pleid, slik at de skulle ha lengre tidsvindu for å lykkes. Noen steder er det gjort forsøk uten resultat, sier Hanssen til Rovdyr.org. 

Heller ikke Veronica Sahlén, seksjonsleder i SNO, har hastverk. 

– I november fikk vi en del spørsmål om hvorfor disse vedtakene kom såpass tidlig. Typisk foregår denne typen skadefelling mot slutten av lisensfellingsperioden og like etter periodens slutt, altså i slutten av januar og gjennom februar, sier Sahlén. 

Lisensfellingsperioden for jerv varer fra og med 10. september til og med 15. februar. Det er per 11. januar 60 dyr som er felt og belastet lisensfellingskvotene. Av disse er 51 felt av lisensjegere, opplyser Miljødirektoratet. Kvota for landet er på til sammen 153 jerver, hvorav maksimalt 96 kan være tisper.

Ekstraordinær skadefelling av jerv om vinteren går som oftest ut på at SNO flyr i helikopter ut til områder langt til fjells og skyter jerven fra lufta. 

– Kort oppsummert har det ikke vært forhold til denne type uttak hittil i løpet av vinteren. Noen ganger kan det være gode sporingsforhold, men ikke flyforhold, i andre områder omvendt. Lengst i nord har det ikke vært dagslys. Vi følger med på både værmeldinger og med egne observasjoner framover, sier Sahlén. 

Flere regioner

Her er stedene hvor Miljødirektoratet har vedtatt ekstraordinær skadefelling av jerv:

  • Snåsa, Steinkjer, Overhalla og Grong (Trøndelag): 2 jerver
  • Sør-Fron, Nord-Fron og Stor-Elvdal (Innlandet): 1 jerv    
  • Surnadal, Sunndal, Oppdal og Rindal (Møre og Romsdal/Trøndelag): 2 jerver    
  • Lesja, Lom og Skjåk (Innlandet): 2 jerver
  • Engerdal (Innlandet): 2 jerver
  • Luster, Sogndal, Årdal og Lærdal (Vestland): 2 jerver    
  • Håfjell i Narvik kommune (Nordland): 2 jerver 

Når antallet fellingsløyver er lavere nå enn før jul, skyldes det at det ennå ikke er åpnet for ekstraordinære uttak i Finnmark. 

– Vi følger utviklingen av lisensfellingene fra jegernes som gjør et viktig arbeid, og dette er med på å avgjøre eventuelle endringer i oppdragene som vi gir SNO. I tillegg har vi gitt et nytt oppdrag på Vestlandet som ikke var en del av det vi vedtok i høst, sier Hanssen. 

Susanne Hanssen er seniorrådgiver i Miljødirektoratet. Foto: Svein Egil Hatlevik

Mørkt i Finnmark

– Vi kommer svært sannsynlig til å beslutte nye oppdrag i Finnmark også, det felles vanligvis ikke mye jerv på lisens der. Enn så lenge er det for mørkt til at det har noen særlig hensikt å gjøre noe vedtak for disse områdene, legger hun til. 

Hanssen sier direktoratet vil vurdere flere oppdrag andre steder hvis det kommer ny informasjon som tilsier at flere skadefellinger kan være nødvendig. 

– Når lisensfellingsperioden er over 15. februar vurderer vi hvor det kan bli aktuelt med skadefelling i form av hiuttak etter hvert som vi mottar overvåkingsinformasjon. Dette er noe vi gjør primært i beiteprioriterte områder og i særlig skadeutsatte områder for beite- og reindriftsnæringene, sier Hanssen.

Bildet av jerv øverst i artikkelen er tatt av Lars E. Gausen og benyttes med tillatelse fra fotografen.