Dette er status så langt i jervejakta – familiejaktlag felte sin første jerv for hund i Hattfjelldal

Lisensfelling av jerv har pågått en stund i høst, og hvis det fortsetter som det stevner, kan vinteren 21/22 bli et rekordår for jervejakta. Jerv kan skytes på lisens fra og med 10. september, og hittil er 32 dyr registrert felt, ifølge Miljødirektoratets oversikt i Rovbase.

Det er litt mer enn på samme tidspunkt i fjor, da 31 jerver var felt fra jaktas begynnelse og fram til og med 30. november. Ei jervetispe som ble påkjørt av bil i Narvik i Nordland 22. oktober er også belastet fellingskvota.

Det er felt jerv i fem av de sju rovviltregionene som har kvote i år. Som tidligere år er det i Hedmark det felles mest jerv. Her er det hittil felt 13 jerver. Deretter følger Nordland, hvor seks er tatt på lisensfelling. De to regionene Midt-Norge og Troms og Finnmark har begge fem felte jerver, mens tre er felt i Oppland.

Alfa og omega med god hund

I Hattfjelldal i Nordland var Steinar Sirijord ute forrige søndag med sine tre brødre og sønnen sin, og de fikk da felt ei jervetispe for to sine to gråhundtisper på åtte og ett år. Området hvor tispa ble felt har de siste årene hatt mye tap av tamrein til jerven.

– Broren min Ståle skjøt en jerv på åte for noen år tilbake, men dette er den første vi har skutt for hund. Som så mange andre, kan også jeg skrive under på at det er alfa og omega med gode hunder for å lykkes med effektiv jervejakt. Jeg kjenner ikke til at det er felt jerv for hund her på Helgeland tidligere, sier Sirijord.

Steinar og Ståle Sirijord med jerven som ble felt i Hattfjelldal 21. november. Foto her og øverst i artikkelen: Lars-Andreas Sirijord

– Det var nesten en halv meter med løssnø, ikke spesielt godt hundeføre. Men dette er snakk om hunder som nekter å gi seg, sier han.

Hunden er vant med å jakte gaupe, mår og grevling, og den eldste tispa har vært brukt til formålet i flere år. Tispa, jara som hun heter, er ikke interessert i elg.

– Jervetispa hadde stukket seg inn i en hule, hvor hun ble felt. Dermed var det mykere, ekspanderende ammunisjon som måtte til, forklarer Sirijord.

Jegerne har ikke sett mer til jervespor den siste uka. Lisensfellingsperioden for jerv varer fram til og med 15. februar.

– Det er mye sau også her i området sommerstid, og det har ikke vært noe videre jerveskader å snakke om. Men om denne skulle ha trent opp valpene på husdyr til neste år, kunne det fort blitt en god del, sier Sirijord.

SNO venter på godvær

I oktober og november har Miljødirektoratet vedtatt at til sammen 17 jerver skal kunne felles gjennom ekstraordinære uttak ulike steder i landet i vinter.

Hensikten her er å redusere framtidige skader på bufe og tamrein i områder hvor det ikke pågår vanlig lisensfelling eller hvor det er vanskelig å felle jerv, typisk utilgjengelige plasser langt fra vei eller høyt til fjells. Ingen dyr er hittil blitt felt som følge av vedtakene.

Susanne Hanssen, seniorrådgiver i direktoratets viltseksjon, opplyser til Rovdyr.org at årsaken til at Statens naturoppsyn (SNO) ennå ikke har gjennomført noen av disse ekstraordinære uttakene er det så langt ikke har vært forhold i de aktuelle områdene. Men SNO er forberedt for iverksettelse dersom forholdene bedres, skriver Hanssen i en e-post.

– Mange av vedtakene om ekstraordinære uttak hadde gyldighet til og med 30. november. Blir disse vedtakene mer eller mindre automatisk fornyet gjennom vinteren?

– Vi har i dag vurdert situasjonen og har besluttet å forlenge oppdragene til å gjelde til og med 17. desember 2021. Så får vi se om SNO lykkes, eller om det felles dyr på annen måte som kan ha innvirkning på disse områdene. Vi kommer til å vurdere behovet for å fortsette over nyttår og om det er andre områder som er aktuelle å gi SNO oppdrag om, svarer Hanssen.