Ulv skutt i Innlandet onsdag – statssekretær kom på besiktigelse

Det er felt en hannulv i Innlandet onsdag ved 10-tiden. Det opplyser Arne Sveen, som har deltatt i jakta, overfor Rovdyr.org. Fellingen bekreftes også av Statsforvalteren i Innlandet.

Ulven, som veide 47 kilo, ble felt like ved Sønstmyra i Stor-Elvdal kommune.

Det var åpnet for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona 1. desember, og hannulven var den første som ble felt denne vinteren.

Hannulven, som etter tennene å dømme er ganske ung. ble felt onsdag. Alle foto: Arne Sveen

Ulven trekkes fra kvota som er satt utenfor ulvesona i Hedmark (rovviltregion 5) og Akershus (del av rovviltregion 4).

Det er satt ei kvote på 12 ulver utenfor ulvesona i de to tidligere fylkene. Dermed er gjenværende kvote i dette området på 11 dyr, opplyser Statsforvalteren i en melding onsdag ettermiddag.

Statssekretær Alexander Øren Heen (Sp) fra Klima- og miljødepartementet var innom stedet der ulven ble felt. 

– Det er viktig for oss å være her, fordi de som deltar i ulvejakta utfører en viktig oppgave for storsamfunnet – noen må gjøre denne jobben. Det er snakk om en dugnad som foregår uten kostnad for staten, og mange legger ned mye av egen tid og økonomi, sier Heen til Rovdyr.org. 

Statssekretæren viser til at det er mye konflikt knyttet til ulveforvaltningen. 

– Mange av dem som deltar i lisensfellingen opplever å bli hetset på nett. Det tar vi avstand fra. Hvis noen er uenig i rovdyrpolitikken, bør de rette kritikken mot politikerne. Jakta er en lovlig aktivitet som Stortinget har fastsatt rammene for, sier han. 

Det er fastsatt ei kvote på 26 ulver utenfor ulvesona. Fellingsperioden varer fra 1. desember og ut mai måned. Men det er svært liten sannsynlighet for at det kommer til å bli felt såpass mange dyr i områdene utenfor ulvesona.

Heen var selv inntil i høst leder for Rovviltnemnda i region 1, som dekker fylkene Vestland, Rogaland og gamle Vest-Agder.

– Det er en kvote på tre ulver på Vestlandet, men dette er en forebyggende kvote mer enn det er en realistisk kvote. Det er feil å si at ei kvote på tre dyr gir tre skutte dyr. Ulvepolitikken går ut på at det ikke skal være etablerte ulveflokker utenfor ulvesona, og hensikten med kvota i områdene utenfor sona er at det skal være rom for å ta ut streifulver, sier Heen.

Halvor Sveen (t.v.) var fellingsleder for ulvejakta i Østerdalen onsdag. Han tok imot statssekretær Alexander Øren Heen, som kunne betrakte den felte ulven nærmere. Foto: Veronica Turnage/klima-og miljødepartementet

Hva som blir den endelige kvota innenfor ulvesona er ennå ikke fastsatt. Rovviltnemndenes vedtak om at alle dyra i fire flokker skal kunne tas ut, er til behandling hos departementet.

– Det er noen som ønsker å lage bråk ut av størrelsen på kvota utenfor sona. Erfaring fra flere år viser at det er regioner hvor det knapt er felt ulv. Dette er et forsøk på å lage konflikt av noe som ikke er en reell problemstilling, sier Heen. 

Halvor Sveen viser fram tennene til ulven, som gir mye informasjon om ulvens alder og generelle tilstand, til statssekretær Alexander Øren Heen. Foto: Veronica Turnage/klima-og miljødepartementet