Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i Østfold inviterer til åpent ulvemøte med SNO, Statsforvalteren og stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene

Østfold lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk arrangerer åpent møte tirsdag 30. november 2021 på Bøndernes hus i Degernes. Rakkestad kommune.

Fra klokka 18.30 til 19.00 er det årsmøte for medlemmer i FNR Østfold lokallag.

Klokka 19.00 arrangeres rovdyrpolitisk møte som er åpent for alle som ønsker å delta:

Vi har en økende forekomst av ulv i Østfold med påfølgende fare for angrep på husdyr og hunder, uten at det registreres flere ulver i Rovdatas «ulveteller». Situasjonen gir oss utfordringer vi ønsker å få belyst:

  • Bestandsregistrering av ulv. Helnorsk eller grenseflokk? Hva er krav til dokumentasjon? Innledning ved Ida Glemminge, regionansvarlig i Statens naturoppsyn.
  • Bruk av nødvergeretten for å verne hunder og husdyr generelt, og spesielt innenfor såkalt rovdyrsikkert gjerde. Innledning ved Sigurd Bakken og Johnny Storbråten fra Statsforvalteren i Viken

Ny regjering – ny rovdyrpolitikk?

Mange har forventninger til den at nye regjeringen vil bety endringer i den tidligere regjeringens totalt feilslåtte ulvepolitikk. Vi har derfor invitert, og får besøk av, stortingsrepresentanter fra de nye regjeringspartiene fra Østfold.

Stein Erik Lauvås (Ap) og Ole Andre Myrvold (Sp) er begge innvalgt fra Østfold på Stortinget. Foto: Stortingets mediearkiv

Stortingsrepresentantene Stein Erik Lauvås (Ap) og Ole Andre Myhrvold (Sp) deltar og orienterer om den nye regjeringens rovdyrpolitiske målsettinger.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål til alle innlederne.

Kontaktinfo for arrangementet: FNR Østfold lokallag ved leder Jon Stabekk. telefon: 908 66 479.

Jon Stabekk er leder for Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk sitt lokallag i Østfold. Foto: Svein Egil Hatlevik