Ulv felt i Trysil søndag

Det er felt én ulv i Trysil kommune i Innlandet søndag. Ulven er den andre på kvota i Slettåsflokken, og det er dermed igjen én ulv på kvota i dette reviret.

– Det er snakk om en tispevalp på rundt 30 kilo. Ulven ble felt klokka 11.30. Vi har ikke funnet spor etter flere dyr, så det så det blir ikke gjort flere forsøk før en har noe mer å gå etter, sier Ole Martin Norderhaug, talsperson for fellingslaget i Slettås, til Rovdyr.org.

Det er meldt snø i området de kommende dagene, noe som vil kunne gjøre sporing enklere.

Felling innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv kan pågå fram til og med tirsdag 15. februar. Regjeringen har åpnet for å vurdere en forlengelse av fellingsperioden hvis det er behov for det, skriver avisa Nationen.

I revirene Bograngen i Innlandet og Rømskog i Viken er det også åpnet for lisensfelling. Det er ikke felt dyr i noen av revirene, og gjenstående kvote i Bograngen er på sju ulver, mens det er ti dyr på kvota i Rømskog.

Denne ulven ble felt i Slettåsreviret i Trysil søndag. Foto her og øverst i artikkelen: Privat

Lørdag ble det felt til sammen ni dyr i Innlandet fylke, åtte i Hornmoen og én i Slettås. Dermed er kvota fylt i Hornmoen.

Statsforvalterne i Innlandet og Viken åpnet fredag kveld for at lisensfelling kunne begynne lørdag. Det skjer etter at Borgarting lagmannsrett opphevet Oslo tingretts kjennelse om at lisensfellingen måtte stanses.