Første ulven felt i Rømskog-reviret var ei tispe

Statens naturoppsyn (SNO) har vært i aksjon i Rømskog-reviret i Aurskog-Høland og Marker kommuner i Viken fylke mandag. 

Ved 16.30-tiden kunne SNO melde om ett felt dyr. Ulven er ei tispevalp, som etter hva Veronica Sahlén, seksjonsleder i SNO, kjenner til ble skutt i Marker-delen av fellingsområdet.

Etter snøfall natt til mandag var sporingsforholdene gode i området. SNO har funnet spor etter minst fire dyr i Rømskog-reviret mandag.

– Mannskapet startet opp tidlig på morgenen med sporingsarbeidet. Her var det gjort en del forarbeid allerede i går. Ulven ble felt fra bakken, sier Sahlén.

SNO har knyttet til seg et tjuetalls personer fra kommunale skadefellingslag i området. Disse personene bistår i fellingen av Rømskog-flokken.

Veronica Sahlén er seksjonsleder i Statens naturoppsyn. Alle foto: Svein Egil Hatlevik

Arbeidet med å felle de øvrige dyra i Rømskog-flokken fortsetter tirsdag. Sahlén viser til værmeldingen, som tilsier at det også vil være gode forhold for uttak onsdag.

SNO felte fire ulver i Bograngen-reviret i Innlandet i forrige uke.

– Vi har folk på plass i Bograngen-reviret også, og følger opp det som måtte være av spor og andre observasjoner her, sier Sahlén.

Mandag kveld melder Miljødirektoratet følgende på Twitter: «Miljødirektoratet gjør løpende vurderinger av fellingsområdene for revirene der det skal utføres ekstraordinært uttak. Med grunnlag i sporinformasjon er fellingsområdet gjeldende for Rømskogreviret utvidet i vestlig retning.»

Klima- og miljødepartementet ba tirsdag i forrige uke SNO om å gjennomføre statlig uttak av ulveflokkene i revirene Rømskog og Bograngen. SNO fikk i oppdrag å ta ut inntil seks ulver i Bograngen-reviret og inntil ti i Rømskog-reviret.