Omstridte bjørner tilbake i Snåsa, søknad om forebyggende skadefelling avslått

Bildet øverst i artikkelen viser binna NT 125 og hennes to unger NT198 og NT199 fotografert i Roktdalen i Snåsa 11. juni. Foto: Skadefellingslaget i Snåsa

I fjor var det rettslig strid rundt hvorvidt ei binne med unger skulle felles av hensyn til beitebruken i Snåsa i Trøndelag eller om de skulle få leve. Staten vant rettssaken og de saksøkende organisasjonene NOAH – for dyrs rettigheter og Foreningen våre rovdyr tapte.

11. juni ble tre bjørner fanget opp med viltkamera utenfor forvaltningsområdet for bjørn i Trøndelag, nærmere bestemt i Roktdalen i Snåsa kommune. DNA-analyser av innsamlet hår har vist at det er snakk om ei binne med to unger som Klima- og miljødepartementet (KLD) ga tillatelse til å felle i juli 2023, skriver Miljødirektoratet i et vedtak fra tidligere denne uka.

Snåsa kommune har søkt om tillatelse til forebyggende skadefelling på de tre bjørnene, men direktoratet sier nei.

Kommunen viser til skadehistorikk i Roktdalen og Skjækra i Steinkjer kommune, og til skadepotensialet i området der bjørnene er registrert i år.

Direktoratet siterer på sin side fra et brev fra sitt eierdepartement KLD, sendt i april. I brevet framgår det at vedtaket om felling på de tre bjørnene er opphevet:

«Status er at det i etterkant av vedtaket har skjedd endringer i forutsetningene for vurderingene i juli 2023, blant annet skadeutviklingen, nye bestandstall, områdebruk og ungenes alder. Det er viktig å legge best tilgjengelig kunnskap til grunn, og på den bakgrunn finner vi det nødvendig med en ny vurdering før det eventuelt på nytt vurderes tiltak rettet mot NT125 og hennes unger.»

Enn så lenge er det ikke påvist skader på sau i området i år. Helmer Belbo, skadefellingsleder i Snåsa kommune, opplyser at NT 125 og de to ungene ikke er observert igjen etter 11. juni.

– Det er veldig rolig på alle fronter, både her og det vi hører fra nabokommunene. Og det er jo bra for sauene og dyreholderne, skriver Belbo i en SMS til Rovdyr.org onsdag kveld.

Binna NT 125 har vært påvist i og rundt Roktdalen siden 2020, på begge sider av grensa mellom bjørneprioriterte og beiteprioriterte områder. Forvaltningen har fattet vedtak om at dette bjørneindividet skal kunne felles både i 2021, 2022 og 2023. I fjor var første gangen NT 125 gikk med unger.

Tidligere i sommer ble en annen bjørn, som ikke kan dokumenteres å være en binne med unger, fotografert med viltkamera i det samme beiteområdet i Snåsa. Søknaden om at den skulle kunne tas ut forebyggende ble også avvist.

En bjørn fotografert i Snåsa kommune 7. juni. Foto: Skadefellingslaget i Snåsa

Beitebruken i Roktdalen har gjennom flere år slitt med bjørneangrep. I 2022 fattet Mattilsynet vedtak om pålagt tidlig nedsanking for beitebrukere i Roktdalen og Skjækra.

Terskelen for at Mattilsynet tyr til beiterestriksjoner i beiteprioriterte områder er svært høy, men tilsynet viste til flere år med store tap til bjørn. I et intervju med Rovdyr.org fra 2022 har Mattilsynet anbefalt forebyggende skadefelling i de aktuelle områdene i Snåsa og Steinkjer kommuner.