Hannbjørn felt i Finnmark

En hannbjørn på 112 kilo ble felt ved Hillagurra i Tana i Finnmark fredag, melder NRK.

– Bjørnen ble felt ved halv åtte-tida av det kommunale skadefellingslaget, sier Frank Martin Ingilæ, fagleder for samfunn, miljø og næring i Tana kommune til Rovdyr.org.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark vedtok tirsdag skadefellingstillatelse i Masok i Tana kommune etter at minst tre sauer er påvist tatt av bjørn.

– Bjørnen ble skutt et stykke unna der sauene ble tatt, i et dalføre som knytter Masok og Hillagura sammen, og i begge disse områdene er det nylig sluppet sauer på beite, sier Ingilæ.

Det er sendt inn DNA-prøver fra både sauekadavre og bjørnen, noe som vil gi sikker svar på om det er én og samme bjørn som har forvoldt skadene og blitt avlivet. Det er også tatt bilde av bjørn ved skadestedet med viltkamera.

– Bildene stemmer godt med bjørnen som er felt, sier Ingilæ.

Han opplyser at fredagens felling fant sted ikke langt unna stedet hvor en bjørn ble felt i nødverge i 2022.

Det var flere bjørneangrep på sau utenfor de bjørneprioriterte områdene i Finnmark gjennom beitesesongen 2023 – i Neiden, Sirma, Bergeby, Austertana og Lakselv. Tana var kommunen som ble hardest rammet. 

– Bøndene i tana er nok veldig glad for at bjørnen ble tatt ut, sier Ingilæ. 

Leder i Finnmark Sau og Geit, Bjørn Tore Søfting, berømmer Tana kommune for en effektiv skadefelling. 

– Her har vi et godt eksempel på en kommune som tar ansvar, og et et eksempel til etterfølgelse for alle kommuner i Norge som har slike problemer, sier Søfting til Rovdyr.org.

– Vi hører ofte at folk betviler effektiviteten til lokale fellingslag, men her har det virkelig blitt jobbet godt, legger Søfting til.