Ulv felt i Innlandet fredag

Bildet øverst i artikkelen viser ulven som ble felt i Løten fredag. Foto: Statens naturoppsyn

Det er felt en ulv i Løten kommune i Innlandet fredag, bekrefter Thomas Olstad hos Statsforvalteren i innlandet overfor Rovdyr.org.

Statsforvalteren vedtok tidligere på dagen å åpne for skadefelling etter at en ulv ble fotografert med viltkamera i Løten. Meldingen om at ulven var skutt kom rundt 14.15, opplyser Olstad.

Ulven var en hannulv på 41,9 kilo, ifølge avisa Østlendingen.

Det var det Løten og Vang beitelag som søkte om felling. Det er et betydelig antall beitedyr i området, skriver NRK.

Det er i tillegg to andre aktive vedtak om skadefelling av ulv i Sørøst-Norge.

Det ene er fattet av Statsforvalteren i Innlandet og omfatter kommunene Gausdal, Øystre Slidre, Etnedal og Nordre Land, samt deler av kommunene Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør- Fron og Nord-Aurdal.

Det andre vedtaket er det Statsforvalteren i Oslo og Viken som står bak. I en SMS fra Statsforvalterens varslingssystem opplyses det at skadefellingstillatelsen på en ulv i Ringerike, Hole, Jevnaker og Lunner kommuner er forlenget etter dokumenterte ulveskader i Hole kommune den 20. juni.

Hittil i beitesesongen er det påvist minst 99 ulveskader på sau i Norge, ifølge miljøforvaltningens oversiktsverktøy Rovbase.