Bestandsregulering fortsetter: Én ulv felt fredag

Bildet øverst i artikkelen viser ulven som ble felt fredag. Foto: Fellingslaget i Rømskog/Fjornshöjden.

Det er felt én ulv fredag i fellingsområdet for revirene Rømskog og Fjornshöjden, opplyser mediekontakt for fellingslaget Gudbrand Kvaal overfor Rovdyr.org. 

Ulven har tilhørighet til Fjornshöjdenflokken, ifølge Statsforvalteren i Oslo og Viken. Fellingen skjedde som del av bestandsreguleringen innenfor ulvesona på Østlandet, som er forvaltningsområdet for ulv i Norge.

Statens naturoppsyn har vært på rutinekontroll på stedet hvor ulven ble felt like før klokka 14 fredag.

– Ulven er mest sannsynlig en årsvalp, ei tispe på 24,7 kilo, opplyser fagansvarlig for ulv i Statens Naturoppsyn Jan Huseklepp Wilberg.

Dermed er det sju dyr igjen på kvota i det felles fellingsområdet for de to naborevirene Rømskog og Fjornshöjden, som ligger i kommunene Aurskog-Høland i Akershus og Marker i Østfold.

Det ble også felt en ulv i området tirsdag, som antas å være ledertispa i Fjornshöjdenflokken. 

I reviret Rafjellet i Innlandet er uttaket av ulvene satt på vent etter at to ulver ble felt torsdag. Den ene av disse antas å være lederhannen i flokken.

Fellingsleder John Amundgaard sier til avisa Glåmdalen fredag at pausen skyldes temperaturer godt under 20 minusgrader.

– Hovedårsaken er at det blir dårlige jegere. Hvis de sitter dønn rolig i 30 kuldegrader i fem timer, så er du ikke i stand til å gjøre noe, sier Amundgaard til avisa.

Etter at til sammen tre ulver er felt i Rafjellet, er gjenstående kvote her på tre ulver.

Lisensfellingsperioden for innenfor ulvesona begynte mandag, men den første dagen forløp uten fellinger. Lisensfellingsperioden varer til og med 15. februar, men jakta kan stoppes tidligere, for eksempel dersom kvotene blir fylt.

Myndighetene har åpnet for lisensfelling i det helnorske reviret Rafjellet og de to grenserevirene Fjornshöjden og Rømskog, hvor ulvene benytter arealer både i Sverige og Norge. Totalt er kvotene satt til 14 ulver.

Hensikten er å ta ut alle dyr med tilhørighet til de tre ulike revirene. Statsforvalterne har myndighet til å endre kvoter og fellingsområder, for eksempel hvis det kommer nye opplysninger om antall ulver i revirene eller hvis det skulle bli økt risiko for felling av ulver i et naborevir.

I Rafjelletreviret har Statsforvalteren i Innlandet satt kvota satt til seks dyr. Fellingsområdet ligger i Kongsvinger og Grue kommuner. 

Siden grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden ligger inntil hverandre, har Statsforvalteren i Oslo og Viken avgrenset et felles område som omfatter begge revirene. Kvota er på åtte ulver innenfor fellingsområdet, noe som er basert på foreløpige opplysninger om seks dyr i Fjornshöjden og to i Rømskog. Det foregår ikke lisensfelling på svensk side i de to grenserevirene.

Rovviltnemndene i Hedmark (rovviltregion 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4) vedtok at de tre ulveflokkene kunne skytes i fjor høst. Klima- og miljødepartementet behandlet klager på vedtaket, og kunngjorde at de hadde opprettholdt nemndenes beslutning like før jul.

Utenfor ulvesona begynte lisensjakta 1. desember, og hittil er to ulver felt. Her varer lisensfellingsperioden ut mai måned.

Lisensfelling i Sverige begynte tirsdag, og her er det gitt kvote på 36 ulver fordelt på seks revirer. Fredag ved 16-tiden var antallet felte ulver kommet opp i 26, ifølge avisa Svensk Jakt.