Lisensfelling i ulvesona: To ulver felt søndag

Bildet øverst i artikkelen viser de to ulvene som ble felt søndag. Foto: Fellingslaget i Fjornshöjden/Rømskog

Det er felt to yngre dyr i fellingsområdet for ulveevirene Fjornshöjden og Rømskog søndag, opplyser mediekontakt for fellingslaget Gudbrand Kvaal til Rovdyr.org.

Dermed er det i år felt til sammen sju ulver under bestandsregulering innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv.

Statens naturoppsyn har vært på rutinekontroll der hvor ulvene ble felt. Den siste ble skutt ved 15-tida.

– Det er snakk om to tisper på henholdvis 20,5, og 23,3 kilo. Begge ble felt innenfor revirområdet til Fjornshöjdenflokken, sier fagansvarlig for ulv i Statens Naturoppsyn Jan Huseklepp Wilberg.

Fellingsområdet for Fjornshöjden og Rømskog ligger i deler av kommunene Aurskog-Høland i Akershus og Marker i Østfold.

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona, som er forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge, begynte 1. januar. Tidligere er tre ulver er felt i reviret Rafjellet i Innlandet fylke og to i Fjornshöjden.

Statsforvalteren i Oslo og Viken la til ett dyr på kvota i Fjornshöjden tidligere søndag. Dermed kan inntil sju dyr til sammen felles i dette reviret. Den antatte ledertispa i flokken ble felt tirsdag.

Myndighetene har åpnet for at alle ulvene i revirene Rafjellet, Fjornshöjden og Rømskog skal tas ut.

Utenfor ulvesona begynte lisensjakta 1. desember, og hittil er to ulver felt. Her varer lisensfellingsperioden ut mai måned.

Lisensfelling i Sverige begynte tirsdag, og her er det gitt kvote på 36 ulver fordelt på seks revirer. Søndag var antallet felte ulver kommet opp i 27, ifølge avisa Svensk Jakt.