#BÅLAKSJON2021: – Viktig å markere sympati med dem som må leve med problemene ulv skaper

Tirsdag arrangerte Naturbruksalliansen, en paraplyorganisasjon for bønder, jegere, skogbrukere og andre som ønsker å ta utmarka i bruk, den digitale protesten #bålaksjon2021

Aksjonen er til støtte for gjennomføringen av Stortingets vedtatte ulvepolitikk og ble utløst av at Klima- og miljødepartementet like før jul kuttet i antall ulveflokker som kan felles på lisens innenfor ulvesonen. 

– Det har vært et veldig desentralisert arrangement, noe som forsåvidt speiler Naturbruksalliansen godt, sier leder for alliansen Erling Aas-Eng til Rovdyr.org.

Pandemiske forhold

Under COVID-19-pandemien har det ikke vært gjennomførbart å arrangere noen demonstrasjon i form av fakkeltog i Oslo, som har vært aksjonsformen Naturbruksalliansen tidligere har benyttet.

Derfor har folk land og strand rundt fått en oppfordring om å tenne bål, ta bilde av bålet og deretter legge bildet ut på sosiale medier under emneknaggen #bålaksjon2021.

«Beitedyr foran rovdyr» er budskapet på plakaten til Håkon Tørrestad, Odd Steinar Moen, Jørgen Fjære, Håvar Fjære, som aksjonerte i Larvik tirsdag. Foto her og øverst i artikkelen: Olav Nordheim

På Østre Hedrum i Larvik i Vestfold og Telemark fylke hadde åtte deltakere møtt opp.

– Sjøl om vårt område ikke opplever store problemer med ulv, bortsett fra årlig streifulv fra Sverige, er det viktig å markere sympati med dem som må leve med de store problemene ulv skaper langs svenskegrensa, uttaler aktivist Olav Nordheim.

Aksjonister har brukt flere ulike plattformer og fora og det er dermed ikke enkelt å få noe konkret tall på hvor mange som har deltatt.

Det har vært tre hovedparoler under aksjonen: «Lytt til rovviltnemndenes lokale stemme!», «Reduser ulvetrykket i ulvesona!» og «Følg opp Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv!».

Erling Aas-Eng, leder i Naturbruksalliansen, Tore Muller i Glommen Mjøsen Skog og Anne Guro Fanebust og Guri Northun fra Alvdal Bondelag deltok i bålprotest i Alvdal i Innlandet tirsdag. Foto: Privat

Aas-Eng er godt tilfreds med oppslutningen om aksjonen tirsdag. Selv markerte han med bål ved Steimokrysset i Alvdal i Nord-Østerdalen sammen med representanter fra det lokale Bondelaget og skogeiersamvirket Glommen Mjøsen Skog. 

– Budskapet har blitt overført med jungeltelegrafen, og markeringen har fått atskillig større omfang enn forventet, sier han.

Stortinget har vedtatt et bestandsmål på mellom fire og seks årlige ynglinger av ulv. For å oppnå dette målet vedtok rovviltnemndene i Hedmark (rovviltregion 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4) i høst at alle dyra i fem ulveflokker skulle skytes.

Folkevalgt skjønn

Når regjeringen har kuttet antall ulveflokker som kan felles innenfor ulvesonen fra fem til to, mener Aas-Eng at det vil bli flere ynglinger enn hva bestandsmålet tilsier.

– Først og fremst er dagens aksjon en protest mot at regjeringen ikke aksepterer det folkevalgte skjønnet i rovviltnemndene. Vi opplever at vi alltid – og da mener jeg alltid – at lokal kunnskap blir overprøvd. Da må vi si fra. Det er viktig er at vi skal ha en balanse mellom faglig skjønn og den lokale erfaringsbaserte kunnskapen. Når balansepunktet forskyves, protesterer vi, sier Aas-Eng.

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.

I Aurskog-Høland i Viken var styremedlem i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Arve Sætra samlet med et knippe andre fra ledelsen i lokallaget i Oslo og Akershus.

– Det har vært kjempebra oppslutning på sosiale medier rundt om i Akershus, både fra Folkeaksjonens medlemmer og også fra andre organisasjoner, sier Sætra.

Naturbruksalliansen med ulveprotest tirsdag.
Odd Granås, Jon Syver Sundby og Jakob Moen Grøndal fra Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk deltok under aksjonen i Aurskog-Høland. Foto: Arve Sætra

Kutt i Rømskog

I hans kommune hadde nemndene vedtatt at to ulveflokker skulle tas ut. Men regjeringen kuttet Rømskog-flokken sør i kommunen fra kvota. Siden nyttår har det vært felt fire ulver i Aurskog-reviret nord i kommunen.

– Det hadde vært en stor fordel om Rømskog-flokken hadde vært tatt ut, slik som nemndene vedtok. Ulv har vært en belastning for lokalsamfunnet i Rømskog over tid, og det at jakta er avlyst, blir ikke veldig godt mottatt her i området, sier Sætra.

I Elverum i Innlandet har leder for Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk sitt lokallag i Åmot og Elverum Vidar Helgesen holdt appell for et koronaglissent publikum.

Emilie Enger Mehl (Sp), leder Vidar Helgesen i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Åmot og Elverum og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) deltok under en markering i Elverum. Foto: Privat

Men selv om tilhørerne var pandemisk få, var det oppmøtt mange appellanter, blant andre ordfører i Elverum Lillian Skjærvik (Ap), politikere fra Høyre og Fremskrittspartiet, et medlem fra rovviltnemnda i Hedmark og dessuten Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og partifelle Emilie Enger Mehl. 

Sau, ulv og folk

Helgesen, som selv har deltatt på ulvejakt flere ganger, valgte å holde sin appell fra jegernes ståsted.

– Vi er imot regjeringens trenering av stortingsvedtak og overkjøring rovviltnemndene år etter år. Nemndene fastsetter kvoter etter retningslinjer som er fastsatt av Stortinget, men vi får likevel et økende antall ulv, sier han.

– Det er mye snakk i det offentlige ordskiftet om ulv og sau, men ulvens tilstedeværelse går også ut over mange menneskers livskvalitet. I byen sitter folk og ser bilder av ulv og syns det er flott og romantisk, men her omkring er folk redde for ungene sine og hundene sine. Derfor vil vi uttrykke støtte til rovviltnemndenes vedtak, sier Helgesen.