Avviser ikke at vedtak om Elgå-ulven har gitt lavere ulvekvote innenfor sonen

I mandagens vedtak om lisensjakt innenfor ulvesonen, hvor Klima- og miljødepartementet åpnet for felling av alle dyra i flokkene i Aurskog og Kynna, men annulerte rovviltnemnd-vedtaket om felling i revirene Hornmo, Hernes og Rømskog, kan følgende leses:

«Miljødirektoratet har […] konkludert med at et uttak av 2-3 flokker mest sannsynlig vil gi en reduksjon av bestanden ned mot den øvre delen av bestandsmålet. Departementet er enig i denne vurderingen. Vurderingen må imidlertid ses i lys av at etter at Miljødirektoratet kom med sin faglige tilrådning 17. november, ble det 11. desember 2020 besluttet å flytte ulvene i Deisjøreviret. Flyttingen medfører en relativt stor risiko for at ulveparet i Deisjøreviret dør. Departementet viser til Miljødirektoratets faglige vurdering knyttet til flyttingen datert 9. desember 2020. Etter departementets vurdering har dette betydning for hvor mange familiegrupper/revirmarkerende par bestandsmålet tilsier at skal felles.»

I begynnelsen av desember stemte stortingspolitikere fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet for at buffersonen i Østerdalen som er opprettet for å beskytte Elgå-ulven mot lisensfelling skulle avvikles innen 15. desember.

Siden er ikke buffersonen opphevet i sin helhet, men arealet er redusert. Lørdag sa Stortinget nei til et forslag fra Senterpartiet om å umiddelbart iverksette lisensjakt i hele Norge utenfor ulvesonen.

Ulvene i Norge og Sverige er preget av stor grad av innavl, og Elgå-ulven, som er en immigrant fra enten Russland eller Finland, kan tilføre nye gener til den svensk-norske bestanden.

Vil ikke spekulere

Rovdyr.org har stilt spørsmål om det forannevnte avsnittet i vedtaket til politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet og fått svar fra statssekretær Maren Hersleth Holsen (V):

– Kan departementet bekrefte at antallet flokker som kan tillates tatt ut ville ha vært større hvis ikke buffersonen knyttet til Elgå-ulven hadde blitt vedtatt opphevet?

– Departementet må i hvert enkelt vedtak basere seg på best tilgjengelig kunnskap, og ut fra det gjøre en konkret vurdering knyttet til naturmangfoldloven, bestandsmålet og øvrige føringer fra Stortinget. Jeg finner det lite hensiktsmessig å spekulere i hva som ville blitt utfallet dersom situasjonen hadde vært en annen, svarer Holsen.

Rovdyr.org har også stilt følgende spørsmål til departementet, som ikke er blitt besvart:

«I et intervju med Rovdyr.org 7. desember sier tidligere statsråd Ola Elvestuen at vedtaket om å oppheve buffersonen ikke vil ha noen påvirkning på hva slags omfang lisensjakta på ulv kan ha innenfor ulvesonen. Tok Elvestuen feil? Har KLD ellers noen kommentarer til Elvestuens utsagn?»

Da SNO var ute og sjekket området tirsdag morgen var det mildt og regn. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Dårlig vær

Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn (SNO) har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å flytte ulveparet fra Deisjøen-reviret i Østerdalen til et ikke ennå kunngjort sted.

Miljødirektoratet har antydet at et område sør for E18 gjennom Viken fylke er aktuelt. Innenfor ulvesonen går veistrekningen E18 gjennom eller like utenfor byene Ski, Askim og Mysen.

Enn så lenge har været gjort flytteoppdraget vanskelig å få gjennomført, noe Lars Gangås i SNO forklarte mer utførlig overfor Rovdyr.org i forrige uke.

Tirsdag meldte Miljødirektoratet i en pressemelding at det ikke vil være mulig å gjennomføre flytting av ulveparet de nærmeste dagene. Direktoratet begrunner denne vurderingen med at det er for dårlig sporsnø.

– Vi er ute i området hver dag, men det er en rekke vær- og føreforhold som må klaffe hvis det skal være noe vits i å sette i gang et forsøk, sier Morten Kjørstad, direktør i SNO, i pressemeldingen.

Værvarselet for over julehelga melder at det kan komme noe nedbør, men om det kommer som snø eller sludd og regn er usikkert. Så langt har været vært noe varmere enn hva værvarselet tilsier. Prognosene framover er ustabile, og det er vanskelig å planlegge mange dager i forveien, skriver direktoratet videre i pressemeldingen.

Bildet øverst i artikkelen viser statssekretær i klima- og miljødepartementet Maren Hersleth Holsen (V). Foto: Klima- og miljødepartementet (CC BY-NC-ND 2.0)