Hektiske forberedelser før ulvejakt: – Vi er veldig opptatt av at det skal gå ordentlig for seg

Fram mot begynnelsen av lisensjakta på ulv i Aurskog-reviret, som kan begynne fredag, er det en hektisk innsats for å dokumentere det som finnes av dyr i reviret.

– Vi skal danne et best mulig kunnskapsgrunnlag før uttaket. Det går ut på å rigge seg for best mulig samarbeid og å dokumentere så godt vi klarer, sier Per Steinar Slang, pressetalsmann for fellingslaget i Aurskog, til Rovdyr.org.

Per Steinar Slang er talsperson for fellingslaget i Aurskog. Foto: Privat

To flokker

Når ulvejakta settes i gang innenfor ulvesonen like over nyttår, blir det første gang i moderne tid at en hel ulveflokk skal skytes innenfor grensene av Viken fylke.

Aurskogflokken, som i hovedsak holder til i Aurskog-Høland kommune, er blant revirene hvor alle dyra skal skytes, i tillegg til Kynnaflokken, som hovedsakelig har tilhold i kommunene Våler og Åsnes øst i Innlandet fylke.

Det er gitt løyve til å felle to dyr i Aurskog-reviret. I Kynna-reviret er det gitt løyve til å felle åtte dyr.

Fylkesmannen kan øke kvota dersom det kan dokumenteres flere dyr. Lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen varer til og med 15. februar.

OPPDATERING 30/12: Fylkesmannen i Viken har økt kvota i Aurskog til 3 individer.

Det er tvilsomt at ei kvote to ulver er tilstrekkelig for å felle alle dyra i Aurskog-flokken. Etter hva Slang kjenner til, skal det være dokumentert enda ett dyr natt til mandag.

– Vi forventer at kvotene står i stil med det som er av dyr innafor revirets grenser. Det er mange utfordringer knyttet til å få dokumentert antall individer i flokken. Det er for det første veldig usikre snøforhold i området, og det er ikke alltid like lett å få forvaltningen, som står for bestandsregistreringen, til å rykke ut klokka tre om natta for å studere et ulvespor på slapsete føre, sier Slang.

Folketett område

Han sier at fellingslaget jobber med søknader om midler til materiell og å få tilgang til andre fellingsmetoder dersom det skulle gå langt ut i jaktperioden uten at det kommer sporsnø.

Lisensfellingsområdet for Aurskog-flokken. Kart: Fylkesmannen i Viken

Jakta i Aurskog vil foregå i et ganske folketett område, og det er lett å komme seg fra hovedstaden til Aurskog. Det kan føre til at risikoen for sabotasje eller forsøk på det blir større enn tidligere års ulvejakter.

– Vi er veldig opptatt av at det skal gå ordentlig for seg. Vi ønsker selvsagt ikke sabotasje, men et mest mulig smertefritt uttak, hvor vi slipper unødvendige omposteringer og jaging av dyr. Vi ønsker kort sagt minst mulig konflikt, sier Slang.

Han har mottatt signaler om at det er folk og grupperinger som ønsker å være i området for å følge med på at alt går riktig for seg.

– Alle parter ønsker at uttaket går riktig for seg. Da er det viktig at ingen blir til hinder for uttaket, samtidig skal jegerne ha respekt for allmenn ferdsel og annen næring i området. Vi har også en veldig bra dialog med politiet i forbindelse med denne lisensfellingen, sier Slang.

Anne Margrethe Vadder er leder i Rovviltets Røst. Foto: Privat

Organisasjonen Rovviltets Røst planlegger markeringer fredag, både ved Kynna-reviret og ved Aurskog-reviret.

– Vi har tenkt å være der og observere jakta, det viktigste for oss er å få vårt syn på ulvejakta ut i offentligheten. Vi synes norsk ulveforvatning er helt forkastelig og tar avstand fra jakta innenfor ulvesonen. At Norge tillater jakt på en kritisk trua art innenfor ulvesonen hører ingen steds hjemme, sier leder i Rovviltets Røst Anne Margethe Vadder, til Rovdyr.org.

– Ryktet går om planlagte sabotasjeaksjoner. Det støtter dere ikke?

– Vi skal ikke sabotere noe som helst. Det er en lovlig jakt. Det som er viktig for oss er å kommunisere vårt syn på ulvejakta, sier Vadder.

Rovviltnemndene i Hedmark (Rovviltregion 5) og i Oslo, Akershus og Østfold (region 4) vedtok i høst ei kvote på 32 ulver innenfor ulvesonen og at alle dyra i revirene Hornmoen, Kynna, Aurskog, Hernes og Rømskog kunne skytes.

Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som like før jul kunngjorde at kun to flokker kunne skytes ut. Departementets beslutning var dermed identisk med innstillingen fra sekretariatet til rovviltnemndene fra i sommer.

Usikker værmelding

Simen Bredvold, rådgiver i Statens Naturoppsyn, sier at det for øyeblikket er gode sporingsforhold i Kynna-området.

Lisensfellingsområde Kynnareviret. Kart: Fylkesmannen i Innlandet

– Det er fortsatt noen dager til jaktstart, så forholdene kan endre seg en del. Værmeldingen er usikker, så hvis nedbøren kommer som snø, blir det gode forhold – men hvis den kommer som regn, blir det vanskelig.

Kynna-revirets grenser er rammet inn av de helnorske revirene Ulvåa og Hornmoen, i tillegg til grenserevirene Bograngen og Juvberget.

– Beredskapen er at vi skal foreta skuddplasskontroller og felte dyr.

– Hvis dere finner spor hvor dere er i tvil om det kommer fra et Kynna-dyr eller et annet dyr, hva gjør dere da?

– Det er Fylkesmannen i Innlandet som har satt grensene for fellingsområdet. Denne avgrensingen skal ta hensyn til det som finnes av dyr innafor Kynna, slik at det ikke er noen risiko for at det felles dyr fra feil revir.

Bildet øverst i artikkelen viser en ulv fra Kynna-flokken og er tatt av Trond Burud. Bildet brukes med tillatelse fra fotografen.