Klart for ulvejakt i Kynna, uvisshet om kvote i Aurskog

Fredag begynner lisensjakta på ulv innenfor ulvesonen. I år er det første gang at mer enn ett revir innenfor ulvesonen kan skytes ut.

Det er gitt kvote til å felle åtte ulver i Kynna-reviret, som hovedsakelig holder til i kommunene Åsnes og Våler i Innlandet. I Aurskog-reviret, som har mesteparten av sin arealbruk i Aurskog-Høland i Viken fylke, er det gitt ei kvote på tre dyr.

OPPDATERING 1. januar: Statsforvalteren i Innlandet, som inntil årsskiftet het Fylkesmannen i Innlandet, oppdaterte fredag formiddag kvota i Kynna til ti ulver. Dette bekrefter Ståle Sørensen hos Statsforvalteren overfor Rovdyr.org.

Fylkesmannen har myndighet til å øke kvota, dersom det skulle komme dokumentasjon på at flokkene består av flere dyr enn det som hittil er kartlagt.

Kristian Noer, talsperson for fellingslaget i Kynna-reviret, forteller til Rovdyr.org at jegerne planlegger å møtes i sjutida fredag morgen, slik at alle er ute på sine respektive poster til rundt klokka ni. 

Det er mellom klokka ni og ti at det blir lyst nok til at det kan skytes ulv.

– Slik det ser ut nå, har vi grei sporsnø. Været har definitivt vært med oss, og vi har kunnet gå på nye spor gjennom romjula for å kartlegge dyras bevegelser, sier Noer til Rovdyr.org ved 17-tiden torsdag.

– Enn så lenge er det uavklart akkurat hvor i fellingsområdet vi setter inn støtet. Det spores nokså intenst nå, og avgjørelsen om hvilket terreng det jaktes i blir tatt så nært innpå jaktstart som mulig, sier han.

Noer skryter av Politiet, Statens naturoppsyn og Fylkesmannen for godt samarbeid. 

– Kvota i Kynnareviret er på åtte dyr, har dere fått indikasjoner på at det er flere dyr i reviret?

– Det kan tenkes at det er flere enn åtte. Enn så lenge vet vi ikke sikkert, sier Noer. 

Usikkerhet om kvote

I Aurskog-Høland kan talsperson for det lokale fellingslaget, Per Steinar Slang, fortelle at sporingen fortsetter natta gjennom.

– Vi ønsker at kvota skal gjenspeile det vi ser i felt. Vi ønsker å unngå en situasjon hvor vi har ringet inn flere dyr enn det vi kan felle. Vi kommer derfor ikke til å felle ulv hvis i ikke er trygge på at vi kan felle de dyra til enhver tid har kontroll på, sier Slang.

– Forvaltningen har gjort et vedtak som har til hensikt å tømme reviret, og det gir ingen mening å drive dyr som vi ikke kan felle.

Én annen utfordring er at snøen raskt kan regne bort fort eller at spor snør igjen før mannskap fra Statens naturoppsyn kan møte topp til sporregistrering.

– Vi finner spor til alle døgnets tider, og det er ikke alltid det passer for de lokale rovviltkontaktene å møte opp mens sporene fortsatt er synlige. Dette har blitt en forvaltningsutfordring, sier Slang.

Hos Fylkesmannen i Viken kan Christian Hillmann torsdag kveld bekrefte at kvota er på tre dyr i Aurskog.

Sunn fornuft og folkeskikk

Politikontakt i Aurskog-Høland kommune, Svein Engen, opplyser at Politiet ikke har satt inn noen spesiell beredskap i forkant av ulvejakta i hans område. 

– Vi regner med at folk bruker sunn fornuft og folkeskikk, uansett om de er imot ulvejakta eller støtter den. Vi regner med at det kommer til å gå stille og rolig for seg, sier Engen.

Han understreker både at alle har lovlig rett til å ytre seg og markere motstand mot ulvefellingen og at ulvejakta er en lovlig aktivitet. 

– Vi ønsker ingen konfrontasjoner, og Politiet skal ivareta hensynet til begge interesser, sier Engen. 

Bildet øverst i artikkelen viser en ulv i Kynnareviret og er tatt av Trond Burud. Bildet benyttes med tillatelse fra fotografen.