Ulver skutt i både Kynna og Aurskog

Tre ulver er felt i Kynna-reviret i Innlandet og to er skutt i Aurskog-reviret i Viken.

Det er skutt to ulver i Aurskogreviret i Aurskog-Høland kommune i Viken, bekrefter Statsforvalteren i fylket. Ved 12-tiden var det påskyting på en ulv, og jakta ble stanset en kort periode før den var i gang igjen like etter klokka 13. Det var ingen tegn på at ulven var skadd etter den første påskytingen. Det er dermed ett dyr igjen på kvota i Aurskog.

– To dyr skutt, og det er fortsatt dyr inne i ringen. Ett bomskudd hvor dyr er friskmeldt, oppsummerer Per Steinar Slang, talsperson for fellingsmannskapet i Aurskog like før klokka 15..

Fylkesmannen byttet ved årsskiftet navn til det kjønnsnøytrale Statsforvalteren.

To tisper ble felt i Aurskog-Høland fredag. Foto dette bildet og bildet øverst i artikkelen: Svein Egil Hatlevik

Tre dyr felt i Kynna

Det rapporteres også ved 13-tiden at det er felt én ulv i Åsnes kommune innafor Kynnareviret. Det bekrefter talsperson for jaktlaget i Kynna, Kristian Noer, overfor Rovdyr.org. Like etter 14.30 kunne Noer informere at nok en ulv var felt. Deretter falt den tredje i Kynna ved 15.40-tiden.

Ved 16-tiden kunne Noer bekrefte at jegerne ikke forsøker å felle flere ulver fredag, fordi det var blitt for mørkt til å jakte.

To ulvetisper og én hann ble felt i Kynnareviret fredag. Foto: Kristian Noer

Ved overgangen fra 2020 til 2021 ble det åpnet for lisensjakt innenfor ulvesonen.

Fredag formiddag økte Statsforvalteren i Innlandet kvota i reviret Kynna fra åtte til ti dyr. Den opprinnelige kvota i Aurskog var på tre dyr før jaktstart.

Det er etter alt å dømme mer enn tre dyr i Aurskog-flokken, og det er ventet at kvota også i dette reviret vil øke.

Protestmarkering

Et tjuetalls aktivister fra organisasjonen Rovviltets Røst var møtt opp tidlig fredag morgen i sentrum av tettstedet Bjørkelangen i Aurskog-Høland.

Anne Margrethe Vadder og Tittin Foss-Haneborg fra Rovviltets Røst. Foto: Svein Egil Hatlevik

– Vi er her for å vise vår avsky mot norsk uveforvaltning og for å overvære det som skjer, sier Anne Margrethe Vadder, leder i Rovviltets Røst til Rovdyr.org.

Hun sier at representanter fra Rovviltets Røst vil følge med på jakta så lenge den pågår.

Vadder er sterkt imot at hele flokker skal skytes, men når det først skal gjøres, uttrykker hun uro for at bare deler av flokken i Aurskog blir felt.

– Det har etter alt å dømme vært valper i Aurskog i sommer, og det er ikke fullstendig oversikt over antall dyr i flokken. Om foreldredyra blir skutt, sprenges flokken, og det kan føre til at valpene blir problemdyr i nærområdet, sier Vadder.

Aktivister fra Rovviltets Røst var møtt opp tidlig fredag morgen på Bjørkelangen i Aurskog-Høland. Foto: Rovviltets Røst