Ulvejakt lørdag: Fire dyr felt, kvota utvidet med ett dyr i Aurskog

Det er felt tre ulver i Kynnareviret i Innlandet og én i Aurskog-reviret i Viken lørdag.

Fellingene i Kynna har skjedd i Åsnes kommune i Innlandet. Det meddeler Kristian Noer, talsperson for fellingslaget til Rovdyr.org.

Lørdag kveld kan Christian Hillmann hos Statsforvalteren i Oslo og Viken opplyse at kvota i Aurskog-reviret er økt fra tre til fire dyr. Kvota var først på to dyr da fellingsvedtaket kom like før jul, men den er siden oppdatert to ganger. Statsforvalteren het fram til nyttår Fylkesmannen.

Dette bildet og bildet øverst i artikkelen viser en hannulv felt i Aurskog-reviret lørdag. Foto: Odd Granås

Utvidelsen kommer som følge av at Statens naturoppsyn kan bekrefte spor etter enda ett dyr i reviret, opplyser Hillmann overfor Rovdyr.org.

De tre ulvene i Kynna ble felt raskt etter hverandre mellom klokka 13.15 og 13.35. Dermed er det til sammen felt seks ulver i Kynnareviret etter nyttår. Kvota var på til sammen 10 dyr, og det er fire dyr igjen på kvota.

– Det har gått greit i dag, og jakta har forløpt effektivt og ukomplisert. Det er felt to tisper og en hanne, som alle veide rundt 30 kilo. De er nok relativt unge, sier Kristian Noer, talsperson for fellingslaget i Kynna.

Når det gjelder ulvefellinger i Aurskog-Høland i Viken, ble det felt én ulv lørdag, og kvota var i noen timer fylt.

– Det har vært fint vær og gode forhold i skogen i dag. Vi felte en voksen hannulv på 44 kilo rundt klokka 13.20. Vi fortsetter bestandsregistreringen løpende, så får vi se hva som skjer framover, sier Per Steinar Slang, talsmann for fellingslaget i Aurskog til Rovdyr.org.

– Det var vært aktivister i området som har skapt støy på den ene siden av ringen, og det kan ha bidratt til mer effektiv felling på motsatt side, sier han.

Bildet viser en hannulv felt i Kynnareviret lørdag. Foto: Privat

Fredag, på første dag av lisensjakt innenfor ulvesonen, ble tre ulver felt i Kynna-reviret og to skutt i Aurskog-reviret.

Klima- og miljødepartementet ga like før jul klarsignal til at alle ulvene i revirene Kynna og Aurskog kan felles.

I fjor høst vedtok rovviltnemndene i Hedmark (rovviltregion 5) og i Oslo, Akershus og Østfold (rovviltregion 4) at fem flokker innenfor ulvesonen skulle kunne skytes, men departementet ville ikke tillate jakt i flokkene Hernes, Rømskog og Hornmoen.