Statens naturoppsyn felte ulv i to revirer torsdag

Statens naturoppsyn (SNO) har torsdag felt én ulv i Bograngen-reviret og én i Rømskog-reviret. Fellingene fant sted i Åsnes kommune i Innlandet og i Marker kommune i Viken.

– Ulven i Bograngen ble felt fra helikopter rundt klokka 15 med god avstand fra svenskegrensa, opplyser seksjonsleder i Statens naturoppsyn Veronica Sahlén til Rovdyr.org.

Ulven som ble felt i Bograngenreviret i 24. februar. Bildet øverst i artikkelen viser ulven felt i Rømskog-flokken samme dato. Begge foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Den felte ulven er en ung hannulv. Dette er den femte ulven SNO feller i Bograngen-reviret under ekstraordinært uttak. Fire ulver ble felt i området i forrige uke.

Fra før av er det også skutt ett dyr under ordinær lisensfelling i Bograngen.

– VI har fulgt opp oppdraget i Bograngen-reviret siden mandag og har hatt spor etter ett dyr. Dette dyret er nå felt, og vi kjenner kjenner ikke til noen flere ulver i området, sier Sahlén.

Litt etter halv seks felte SNO ytterligere en ulv i Rømskog-reviret, en voksen hann på 47 kilo, melder Miljødirektoratet på Twitter ved 20.15-tida.

– Etter omslag i været natt til torsdag har sporforholdene vært meget krevende, skriver direktoratet i Twitter-meldingen.

SNO har fått i oppdrag å felle inntil seks dyr i Bograngen-reviret og inntil ti i Rømskog-reviret i Viken. Med dagens felling i Rømskog er det hittil felt fire individer i denne flokken.

Det var 15. februar at Klima- og miljødepartementet ba SNO om å gjennomføre statlig ekstraordinært uttak av ulveflokkene i de to revirene.

Veronica Sahlén er seksjonsleder i Statens naturoppsyn. Foto: Svein Egil Hatlevik

SNO har enn så lenge fått frist til å gjennomføre uttaket innen utgangen av 1. mars. Beslutningen om ekstraordinært uttak kan ikke påklages.