Én ulv felt i Rømskog-reviret onsdag

«En hannvalp ble felt i Rømskogreviret i dag. Valpen er vurdert født i 2021. Videre oppfølging av fellingsoppdraget vurderes fortløpende av SNO ut fra sporings- og værforhold i området», meddeler Miljødirektoratet på Twitter klokka 19.45 onsdag.

Fra før av har Statens naturoppsyn (SNO) felt fire ulver i Bograngen-reviret i Innlandet og to i Rømskog-reviret i Viken. SNO vurderer at ledertispene i begge revirene er felt.

Det var 15. februar at Klima- og miljødepartementet ba SNO om å gjennomføre statlig ekstraordinært uttak av ulveflokkene i de to revirene.

Oppdraget går ut på å felle inntil ti ulver i Rømskog-flokken og inntil seks i Bograngen-flokken. SNO har enn så lenge fått frist til å gjennomføre uttaket innen utgangen av 1. mars. Beslutningen om ekstraordinært uttak kan ikke påklages.

Lisensfelling innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv skulle egentlig kunne igangsettes 1. januar, Men et krav fra tre organisasjoner om at jakta måtte stanses ble etterkommet av Oslo tingrett. Borgarting lagmannsrett gjorde om på tingrettens beslutning 11. februar.

Det ble felt 11 ulver under ordinær lisensfelling, åtte i Hornmoen-reviret, to i Slettås-reviret og én i Bograngen-reviret.

Bildet øverst i artikkelen viser hannvalpen som ble felt i Rømskogreviret i 23. februar. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet