Statens naturoppsyn pakker sakene etter at ni ulver er felt

«Etter felling av 9 ulver i to revir avslutter Statens naturoppsyn oppdraget. De ulvene som har vært sporet i Bograngen har blitt felt, og det er verken mulig eller forsvarlig å fortsette fellingsforsøk i Rømskog.» Dette meddeler Miljødirektoratet i en pressemelding fredag ettermiddag.

Statens naturoppsyn (SNO) har fått i oppdrag fra Klima. og miljødepartementet å felle inntil seks ulver i Bograngen-reviret i Innlandet og inntil ti i Rømskog-reviret i Viken. Oppdraget ble tildelt 15. februar med virketid til og med 1. mars.

Det er felt fire ulver i Rømskog-reviret og fem i Bograngen-reviret. Siste felling var torsdag, hvor ett dyr ble skutt i hvert av de to revirene.

Flokk i oppløsning

De fem dyrene som SNO har sporet innenfor fellingsområdet for Bograngen-reviret siden 15. februar er felt. I Rømskog er det antatte lederparet og to valper felt. SNO avslutter nå fellingsoppdraget på grunn av manglende sporforhold i Rømskog, heter det videre i pressemeldingen.

– Når lederparet er borte er flokken antagelig i oppløsning, og det er heller ikke sporingsforhold i området. Med slike forhold er vellykket felling lite sannsynlig og det vil være umulig å sikre at det ikke er de genetisk viktige ulvene i Setten-reviret som blir felt, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn i pressemeldingen.

Statssekretær Christian Anton Smedshaug (Sp) i Klima- og miljødepartementet mener SNO har gjennomført oppdraget på en svært god måte og balansert ut et krevende forvaltningsoppdrag i samarbeid med lokale jegere, framgår det av en pressemelding fra departementet fredag.

– Vi er fornøyde med at det ikke har trukket lenger ut i tid enn nødvendig. Vi vil takke både Statens naturoppsyn og lokale jegere for den innsatsen de har lagt ned, sier Smedshaug.

Flytting i fjor

Det er lederhannen i Setten-reviret som regnes som genetisk særlig verdifull. Han ble – sammen med tispa som nå er det andre lederdyret i Setten-flokken – flyttet fra Østerdalen til Østfold i januar i fjor for å unngå at paret skulle bli skutt under lisensfelling utenfor ulvesona.

For at gener fra hannen skal kunne spre seg i en ellers innavlet svensk-norsk ulvebestand, vil myndighetene unngå at heller ikke valper fra Setten-flokken felles.

Denne ulvetispa var den første av to ulver Statens naturoppsyn felte i Bograngenreviret 17. februar. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

SNO omtaler forholdene i Rømskog-reviret som krevende: «På bakgrunn av blant annet områdets terreng hadde SNO behov for bistand fra lokale personer for å gjennomføre oppdraget på en hensiktsmessig måte. Det ble opprettet tjenestekjøpsavtaler med et tjuetall personer, hovedsakelig med tilknytning til skadefellingslaget i Aurskog-Høland, som også inkluderte hundeførere og hunder.»

– Terrenget i Rømskog-reviret er kupert med mye tett skog, og det er krevende å forflytte seg for å skjære av spor og postering. Bistanden fra lokale jegere var avgjørende for å lykkes med å felle disse ulvene, og de har gjort en meget god innsats også i det forberedende sporingsarbeidet, sier Kjørstad.

Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn, fotografert i forbindelse med igansettelsen av fellingsoppdraget i forrige uke. Foto her og øverst i artikkelen: Svein Egil Hatlevik

Videre formidler Miljødirektoratet følgende: «SNO anser at lederparet i Rømskog har blitt felt, selv om vi ikke har fått resultat fra DNA-analyser ennå. Dermed er reviret nå å regne som å være i oppløsning. Det betyr at det med dårlige sporforhold framover, ikke lenger vil være mulig å utelukke at andre ulver kan trekke inn i fellingsområdet om kort tid, inkludert ungdyr fra Setten-reviret som er unntatt felling.»

– Det vil sannsynligvis kunne observeres ulv i både Bograngen- og Rømskog-områdene også i tiden framover, men dette kan være andre individ eller andre flokker som endrer sin områdebruk. SNO følger opp meldinger på vanlig måte gjennom overvåkingsprogrammet framover, sier Kjørstad i pressemeldingen.