Klart for ny ulverekord i Sverige

Det er hittil påvist 66 ulverevirer under den svenske registreringen av ulv i vinter. 47 av dem er familiegrupper, mens de resterende revirene anses å bestå av to lederdyr. Åtte av revirene som er registrert i Sverige bruker også arealer på norsk side.

Torsdag publiserte svenske Viltskadecenter en foreløpig oversikt over vinterens registreringsarbeid. Sesongen for den årige dokumentasjonen av ulvestammen løper fra 1. oktober til 31. mars. Registreringssesongens varighet er den samme i Sverige som i Norge.

– Alt tyder på at vi når et rekordantall av ulver i Sverige i år. Spørsmålet er vel egentlig hvor stor rekorden kommer til å bli, sier Jens Frank til Rovdyr.org. 

Han jobber ved Viltskadecenter i Sverige, som har et koordinerende nasjonalt ansvar for kartleggingen av ulverevirer. 

Fasit kommer til sommeren

Tidligere år har det høyeste antallet dokumenterte familiegrupper for Sverige og Norge til sammen vært 49. Dette tallet ble resultatet etter registreringssesongen vinteren 2014-2015. I fjor vinter var tallet 48 familiegrupper.

Hvor mange valpekull fra i fjor som er dokumentert i løpet av vinteren blir endelig avklart i juni, når en ferdig kvalitetssikret rapport fra registreringssesongen publiseres. Det kan være enkelte familiegrupper hvor det ikke ble født valper i fjor vår.

– Det pleier være en veldig liten andel familiegrupper som ikke har ynglinger, sier Frank.

Røde prikker viser registrerte familiegrupper, mens trekanter viser revirmarkerende par. Grafikk: Viltskadesenter

Registreringen fanger opp alle revirer hvor det er dokumentert ulv gjennom registreringsperioden. I de fire helsvenske revirene Skrottmyren, Snösjön, Haraldsjön og Immen har det vært lisensfelling i vinter. Dermed blir det med all sannsynlighet ikke født valper i disse revirene til våren.

I de to norsk-svenske grenserevirene Bograngen og Rømskog har Statens naturoppsyn (SNO) gjennomført ekstraordinært uttak. SNO anser at lederdyrene i begge dyrene er felt, og det kan dermed heller ikke ventes at det tilkommer nye ynglinger her.

Mange skutt i Norge

Ulv i Sverige og Norge tilhører samme bestand, og dyr som bare er dokumentert i Norge kommer i tillegg til de svenske som er omtalt i Viltskadecenters rapport. 

Siste oppdatering fra registreringsarbeidet på norsk side av riksgrensen viste at det så langt i vinter dokumentert fire valpekull i helnorske revirer, hvorav Hornmoen, Mangen og Setten med fullstendig tilhold innenfor ulvesonen. Det gjenstår dessuten å avklare om Ulvåaflokken bruker områder på begge sider av riksgrensen. I det fjerde helnorske reviret Slettås ble lederparet felt under jakt rett utenfor sonen. Dette meldte Rovdata i begynnelsen av februar.

I flokkene Hornmoen og Slettås har det vært lisensfelling, hvor formålet har vært å ta ut alle dyra i de respektive revirene. 

Det er påvist valpekull i grenserevirene Varåa, Bograngen, Kockohonka, Kymmen, Magnor, Fjornshöjden og Rømskog. 

I det hovedstadsnære reviret Østmarka er det i vinter dokumentert tilhold av en ny hann som er vandret inn fra Sverige, kunne Statsforvalteren i Oslo og Viken meddele i vinter. Dermed er det sannsynlig at det kan blir nytt valpekull også her.

Bildet av ulv øverst i artikkelen benyttes med tillatelse fra Norsk institutt for naturforskning / viltkamera.nina.no