Nye vedtak om uttak av opptil elleve jerver

Miljødirektoratet har denne uken besluttet å gi Statens naturoppsyn (SNO) i oppdrag å felle til sammen elleve jerver i områder i Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.

SNO, som er Miljødirektoratets feltpersonell, har hittil felt sju jerver i vinter, ifølge Rovbase.

 I november ga direktoratet oppdrag om uttak av 17 jerver til SNO. Hensikten var å komme tidlig i gang med skadeforebyggende uttak. Likevel har uttakene skjedd mot slutten av lisensfellingsperioden.

Uttakene er såkalte ekstraordinære skadefellinger der Miljødirektoratet etter eget initiativ kan beslutte felling på grunn av skadehistorikk eller betydelig framtidig fare for store skader på beitedyr, forklarer direktoratet.

Under lisensfellingsperioden fra og med 10. september til og med 15. februar er det felt 60 jerver av lisensjegere.

Kvota var på 153 jerver, og alt i alt er 75 jerver belastet kvota.

Bildet av jerv øverst i artikkelen er tatt av Lars E. Gausen og benyttes med tillatelse fra fotografen.