Oslo tingrett vil ikke bytte ut ny dommer i ulvesak

Oslo tingrett har torsdag tatt stilling til en innsigelse mot dommer Helge Johannessen og kommet til at han er skikket til å lede muntlige forhandlinger i en sak om lisensfelling av ulv førstkommende mandag. 

Det er NOAH, WWF og Foreningen våre rovdyr som har klaget på dommeren, og innvendt at det er «særegne omstendigheter som er skikket til å svekke tilliten til» ham.

Etter at Oslo tingrett i romjula inntil videre stanset lisensfelling av ulv i de tre grenserevirene Kockahonka, Juvberget og Ulvåa, ble det reist tvil om habiliteten til tingrettsdommer Atle Torvund. Hovedgrunnen var at han sto på liste for Miljøpartiet De Grønne i Nittedal under kommunevalget i 2019. 

Mandag ble det kjent at Torvund i samråd med tingretten hadde kommet til at han skulle trekke seg som dommer i de muntlige forhandlingene, og i stedet skulle Johannessen ta over. 

«Det er i slike sikringssaker ikke uvanlig at det skjer dommerbytter når det begjæres etterfølgende muntlig forhandling, nettopp av hensyn til tidsaspektet. Ettersom det ikke var fremsatt noen formell inhabilitetsinnsigelse, ble beslutningen om dommerbytte fattet formløst», skriver tingretten om byttet fra Torvund til Johannessen.

Pågående lisensfelling i Sverige

Det er Klima- og miljødepartementet som skal møte de tre organisasjonene NOAH – for dyrs rettigheter, Foreningen våre rovdyr og WWF Verdens naturfond i tingretten mandag. Da skal det avgjøres hvorvidt lisensfellingen i de norske delene av grensevirene skal kunne igangsettes. Uttak av de tre revirene skulle opprinnelig ha begynt 1. januar.

På svensk side har lisensfelling pågått i grenserevirene siden mandag, og hittil er til sammen minst seks ulver felt i Kockahonka og Juvberget, den siste torsdag ifølge avisa Svensk Jakt.

De tre organisasjonene har innvendt mot Johannessen at han var dommer i en sak i januar 2019, hvor tema var lisensfelling i ulvereviret Slettås, hvor alle kjente ulver ble felt. Saken i tingretten fant sted etter at ulvene var skutt, og Johannessen kjente i NOAHs disfavør – og departementets favør.

Ikke rettskraftig lagmannsrettskjennelse

Organisasjonene har innvendt at saken som skal behandles mandag er veldig lik saken fra 2019, men at saken er ytterligere satt på spissen i og med at Borgarting lagmannsrett i sommer kom til at vedtaket om lisensfelling i Letjenna-flokken fra desember 2019 var ugyldig.

Tingretten svarer til dette at det forhold at dommer Johannessen avsa kjennelse i saken om Slettås-ulvene «ikke er en slik omstendighet som hverken subjektivt eller objektivt sett, dvs slik det fremstår utad, medfører at han er inhabil til å behandle nærværende sak».

Letjenna-saken skal opp i Høyesterett seinere i år, og dermed er ikke lagmannsrettelsens vurdering rettskraftig.

Lisensfellingsperioden for ulv varer fram til og med 15. februar i både Norge og Sverige.

Bildet øverst i artikkelen viser labbene på en ulv felt i Juvberget tidligere denne uka. Foto: Mariana Skoglund