To nye ulver felt i svenske deler av grenserevirer onsdag

Onsdag, på den tredje dagen av lisensfelling av ulv i Sverige, er det felt én ulv i to ulike grenserevirer.

Dermed er det felt til sammen fem ulver i revirer som deles mellom Norge og Sverige siden det ble åpnet for lisensfelling i Sverige mandag. Tirsdag ble det også felt to ulver i grenserevirer.

I Norge var det også opprinnelig planlagt lisensfelling i de tre grenserevirene Ulvåa, Kockahonka og Juvberget, men her stanset Oslo tingrett uttaket i romjula etter at tre organisasjoner har bedt om midlertidig forføyning.

På norsk side skulle egentlig lisensfelling i de tre grenserevirene ha kommet i gang 1. januar. Klima- og miljødepartementet og organisasjonene NOAH – for dyrs rettigheter, Foreningen våre rovdyr og WWF verdens naturfond møtes til muntlige forhandlinger i tingretten mandag.

Det er utstedt kvote på til sammen 18 ulver i de tre grenserevirene på svensk side, men kvota kan bli utvidet hvis det påvises flere ulver. Lisensfellingsperioden i begge land varer til og med 15. februar.

21 til sammen siden mandag

Det pågår også lisensfelling i revirer som i sin helhet ligger på svensk territorium, og i disse revirene er det til sammen felt fire ulver onsdag. Totalen med og uten grenserevirer er dermed 21 etter tre dager, ifølge en oversikt fra avisa Svensk Jakt.

Detaljbilde av labber fra en ulv som ble felt i Juvberget/Ulvåa-området tirsdag. Foto her og øverst i artikkelen: Mariana Skoglund

Anders Olsson, styreleder i Jägareförbundet Värmland, er mediekontakt for lisensfellingslaget i den svenske delen av Kockahonka-reviret, som ligger øst for Kongsvinger og Grue kommuner.

– I dag var det lokalisert to eller tre ulver. Én ulv ble skutt like etter klokka 14, en hannvalp fra i fjor. Det har vært veldig mye nye og gamle spor i området, så det er ikke lett å holde oversikten over antall dyr. Vi har funnet ferske jervespor i dag, selv om det ikke er relevant for jakta. Det har vært spor på kryss og tvers – gaupe, jerv og ulv, sier Olsson til Rovdyr.org onsdag ettermiddag.

Denne ulven, som etter alt å dømme er en fjorårsvalp, ble felt i Kockahonka-reviret onsdag. Foto: Anders Olsson

Når snøværet har blitt kraftigere utover dagen onsdag, er det å ventet at muligheten til å finne ferske spor øker framover.

Vind og snø i Juvberget

Mariana Skoglund i Jägareförbundet Skaraborg er mediekontakt i fellingsområdet Juvberget/Ulvåa. De to revirene ligger inntil hverandre, og Länsstyrelsen i Värmland har dermed avgrenset ett og samme område for de to revirene. Fellingsområdet ligger øst for Elverum og Våler kommuner.

Her ble det onsdag felt en ulv ved 14.30-tida.

– Det har vært ganske tøft vær i dag, og det har snødd vannrett på grunn av vinden. Da blir sporing vanskelig. I dag har vi hatt to eller tre ulver ringet inn, og fått felt en stor hann. Vi vet ikke om det er lederhannen. Vi kan heller ikke vite med 100 prosents sikkerhet om det er et dyr fra Ulvåa- eller Juvberget-flokken før det er kommet svar på DNA-testen, men vi antar at det er en ulv fra Juvberget, i og med at denne flokken har hatt mesteparten av sitt revir på svensk side av grensa, sier Skoglund til Rovdyr.org.

Denne ulven ble felt i Kockohonka tirsdag. Foto: Anders Olsson

Habilitetsdiskusjon fortsetter

I Norge har det vært debatt om dommerhabilitet i Oslo tingrett, en diskusjon som har fortsatt i mediene onsdag.

Mandag kunngjorde tingretten at dommeren som stanset lisensfellingen i romjula var byttet ut etter at det ble reist spørsmål om hans habilitet. Dommer Atle Torvund hadde stått på liste for MDG i Nittedal under kommunevalget i 2019.

Tidligere har leder i Utmarkskommunenes sammenslutning (USS), Hanne Alstrup Velure, satt spørsmålstegn ved Torvunds habilitet overfor Rovdyr.org. USS er partshjelper på regjeringens side i saken.

MDG-leder Arild Hermstad reagerer etter eget utsagn sterkt på regjeringsadvokaten har stilt spørsmål ved dommerens habilitet og mener regjeringen har gått inn for å få en dommer fjernet på grunn av tidligere politiske verv.

– Atferden fra regjeringens side er ikke en rettsstat verdig, sier Hermstad ifølge NTB – her gjengitt i avisa Nationen.

MDG-politiker Kristoffer Robin Haug har onsdag levert inn et skriftlig spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i sakens anledning, står det å lese på Stortingets nettsider.

Her spør Haug: Kan justisministeren gi en oversikt over rettssaker eller andre juridiske prosesser i domstolene de siste 20 årene der Staten, formelt eller uformelt, har reist spørsmål ved dommeres habilitet på bakgrunn av partipolitisk tilknytning (Det bes om at oversikten inkluderer hvilke partier som har vært berørt i hver enkelt sak, og om en redegjørelse for når og hvordan Staten som part i rettssaker tillegger partitilknytning vekt i forbindelse med habilitetsvurderinger)?

Innsigelse fra saksøkere

Organisasjonene NOAH, WWF Verdens Naturfond og Foreningen Våre Rovdyr mener på sin side den nye dommeren, Helge Johannessen, er inhabil fordi han dømte i disfavør av NOAH i en sak hvor sistnevnte gikk til sak mot staten for å få erklært uttaket av Slettås-ulvene i 2019, melder Dagsavisen onsdag.

Foreningene fremmer innsigelse mot habiliteten til dommer Johannessen, skriver Dagsavisen. Organisasjonene mener det foreligger «særegne omstendigheter» «som er skikket til å svekke tilliten til» dommer Johannessen.

De tre organisasjonene ønsker derfor at det oppnevnes en ny dommer i saken, enten ved at saken tildeles en annen dommer uten nærmere saksbehandling eller ved at spørsmålet om habilitet avgjøres ved kjennelse, går det fram av et prosesskriv til Oslo tingrett, ifølge Dagsavisen.