Tre ulver felt i svenske deler av grenserevirer – hittil til sammen 15 i hele Sverige

Førskommende mandag møtes staten og tre organisasjoner i Oslo tingrett. Der skal de argumentere for eller imot at lisensfelling i tre ulverevirer som ligger på begge sider av svenskegrensa kan igangsettes. I de svenske delene av grenserevirene er hittil tre ulver skutt.

Etter to dager med lisensfelling av ulv i Sverige, er det felt minst 15 ulver i Midt-Sverige. Tirsdag er det skutt én ulv på svensk side i grensereviret Kockahonka, og dermed er til sammen tre ulver felt i revirer som deles med Norge. 

Mandag begynte lisensfelling av ulv i Sverige. Det er utstedt kvoter på til sammen 75 ulver. Første dagen ble ti skutte ulver belastet kvotene i til sammen seks revirer.

To av revirene hvor det er felt ulv er Kockahonka og Juvberget, som begge er grenseoverskridende revirer med utbredelse på norsk og svensk side.

Anders Olsson, styreleder i Jägareförbundet Värmland, er mediekontakt for lisensfellingslaget i den svenske delen av Kockahonka-reviret. 

– Det er én ulv som er skutt i Kockahonka i dag. Det er en hann som ikke er veid ennå, men som er mindre enn den i går. I tillegg ble det løst skudd mot en annen ulv, men det var et klart bomskudd og ulven er ikke skadd, sier Olsson til Rovdyr.org like etter 16.30 tirsdag.

Denne hannulven ble felt mandag i Kockohonka-reviret. Bildet øverst i artikkelen viser ulven som ble felt tirsdag. Begge foto: Anders Olsson

Ulvene som ble felt i grenserevirene mandag var begge hanner: Den som ble felt i Juvberget var et ungdyr på 37 kilo, mens den i Kockohonka var et 48 kilos voksent dyr. Det er tatt DNA-prøver av dyra, som er sendt til Sveriges lantbruksuniversitet for analyse, opplyser Länsstyrelsen i Värmland til Rovdyr.org. 

Vanskelige forhold

Forholdene i Juvberget-reviret, som ligger nord for Kockahonka, rapporteres å ha vært svært vanskelige tirsdag.

– Her i Kockahonka har det vært to-tre desimeter skaresnø, så det er veldig vanskelig å spore. I morgen ettermiddag er det meldt mer snø, så det ser ut til at forholdene blir bedre på torsdag, sier Olsson. 

Både svenske myndigheter og Klima- og miljødepartementet her i Norge har vedtatt at det skal kunne felles ulv i tre grenserevirer – Ulvåa, Kockahonka og Juvberget. Men på norsk side har Oslo tingrett stanset uttaket inntil videre. Det var i romjula at tingretten bestemte at ulvejakta på norsk side, som opprinnelig kunne begynne 1. januar, skulle settes på vent. 

Mandag kunngjorde tingretten at det blir møte i retten førstkommende mandag mellom departementet og de tre organisasjonene NOAH – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond og Foreningen våre rovdyr, som altså ønsker å stanse lisensfellingen. 

Med andre ord er det hittil felt tre ulver i grenserevirer på svensk side før partene har rukket å møtes i Oslo tingrett for å behandle spørsmålet om lisensfelling på norsk side overhodet kan igangsettes. Lisensfellingsperioden i Sverige og innenfor ulvesona i Norge varer til og med 15. februar.

Løs, på drevet halsende hund

Olsson opplyser at begge ulvene som er felt i Kockahonka er felt for løs, på drevet halsende hund. Denne typen hunder er ikke tillatt under lisensfelling av ulv i Norge.

Arealbruken til de tre grenserevirene fordeler seg ulikt mellom Norge og Sverige. Ulvåa-reviret er nesten bare på norsk territorium (i Elverum og Våler kommuner), mens det motsatte er tilfelle for Juvberget.

Kockahonka er litt mer jevnt fordelt på tvers av grensa, men arealbruken har vært litt større på svensk side foregående år. Hvordan arealbruken til Kockohonka-flokken fordeler seg på norsk og svensk side i vinter er noe mer uklar. Kockahonka-flokken har brukt arealer i Kongsvinger og Grue kommuner på norsk side. 

Olsson utelukker ikke at alle ulvene i Kockahonka-reviret kan komme til å bli felt mens det fortsatt er rettstvist i Norge. I utgangspunktet settes kvotene i alle svenske ulverevirer som skal felles til seks dyr, men kvota kan bli oppjustert dersom det påvises flere ulver i en flokk som er bestemt eliminert.

– Vi bedømmer at det er mellom seks og åtte ulver igjen i reviret per nå. De ulvene vi har kontroll på er på svensk side av grensa og innenfor det fellingsområdet som Länsstyrelsen har definert. I dag har vi hatt fire eller fem innenfor ringen, sier Olsson.

I de øvrige revirene som ikke også har utbredelse på norsk territorium er det tirsdag felt fire ulver – i Almhöjden, Skacksjö, Tinäset og Forshaga, skriver avisa Svensk Jakt på sin oversiktsside for den svenske lisensjakta.

Ulven som tirsdag ble skutt i Skacksjöreviret hadde skabb, og avlivingen av den hjemles i en annen paragraf enn den som hjemler lisensfelling. Derfor blir ulven ikke belastet kvota i reviret, skriver Svensk Jakt. Lisensjegere i dette reviret har observert flere ulver enn kvota på seks individer, og har bedt om utvidet kvote.

Mer baluba i Sverige

Tirsdag ble det også kjent at Kammarrätten i Sundsvall ikke stopper ulvejakta i Värmland, skriver Svensk Jakt. I svenske domstoler pågår det fortsatt en prosess etter at tre organisasjoner har klaget inn Länsstyrelsen i Värmland sitt vedtak fra september om å tillate lisensfelling i de tre grenserevirene. 

Videre melder den svenske avisa Aftonbladet at en mann i 45-årsålderen har er blitt arrestert i Nora kommune i Örebro län tirsdag morgen. Pågripelsen skal ha skjedd etter at mannen førsøkte å kjøre på personer med tilknytning til lisensfellingen i området. Ingen skal ha blitt skadd under tildragelsen.

Andre år med jaktstans

Oslo tingrett ga 27. desember NOAH – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond og Foreningen våre rovdyr midlertidig forføyning, slik at lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen ikke kunne starte 1. januar som opprinnelig planlaget.

Klima- og miljødepartementet har bedt retten avholde et rettsmøte der partene får anledning til å uttale seg. Dersom retten gir staten medhold, vil den midlertidige avgjørelsen kunne endres før utløpet av fellingsperioden 15. februar 2023.

Mandag trakk ble det også kjent at dommeren bak kjennelsen fra romjula er byttet ut etter at det var blitt reist spørsmål ved hans habilitet, noe TV2 har skrevet utførlig om.

Også i fjor ble lisensfelling av ulv innenfor sona stanset i tingretten i romjula. Prosessen endte med at lagmannsretten overstyrte tingrettens vurdering i februar, like før lisensfellingsperiodens slutt.

Sist vinter begynte lisensfellingen av ulv i grenserevirer på svensk side mens det forsatt var rettsprosesser i Norge. Da ble én ulv med tilhørighet til det grenseoverskridende Rømskog-reviret felt i begynnelsen av januar.