Nok en gang klart for lisensfelling av ulv i svenske deler av grenserevirer

Onsdag ble det kjent at Oslo tingrett inntil videre stanser lisensfelling av ulv i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. Det skjedde etter at tre organisasjoner hadde bedt om midlertidig forføyning.

Klima- og miljødepartementet har bedt om muntlige forhandlinger i saken, noe Oslo tingrett ennå ikke har funnet en dato til.

Torsdag skriver avisa Svensk Jakt at Förvaltningsrätten i Luleå gir klarsignal for at det kan gjennomføres på svensk side i de tre grenseoverskridende revirene.

Erklært ulovlig i november

I slutten av november kom en kjennelse fra Förvaltningsrätten i Luleå hvor et vedtak fattet av Länsstyrelsen i Värmland i september om felling i de tre grenserevirene ble erklært ulovlig.

Förvaltningsrätten vurderte den gangen at Länsstyrelsen blant annet hadde vedtatt jakt på norsk terriorium og at Länsstyrelsen ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at norske myndigheter hadde intensjoner om også å vedta uttak av grenserevirene.

Länsstyrelsen anket kjennelsen og fikk like før jul medhold av Kammarrätten i Sundsvall, som igjen åpnet for lisensfelling i de svenske delene av Juvberget, Kockohonka og Ulvåa.

Trenger ikke EU-godkjennelse

Organisasjonene Jaktkritikerna og Svenska rovdjursföreningens har krevd at Förvaltningsrätten skal innhente en forhåndsgodkjenning fra EU-domstolen før lisensfelling skal kunne iverksettes i grenserevirene. Kravet avvises av Förvaltningsrätten.

Også en rekke andre begrunnelser fra klagende organisasjoner for at lisensfelling ikke skal kunne iverksettes, avvises av Förvaltningsrätten.

Lisensfelling av ulv i Sverige kan begynne 2. januar og vare fram til og med 15. februar eller til kvotene er fylt eller jakta stanses av andre grunner.

I de tre grenserevirene har Länsstyrelsen i utgangspunktet vedtatt kvoter på seks ulver per revir, altså til sammen 18. For Sverige som helhet er det vedtatt kvoter på til sammen 75 ulver under lisensfellingsperioden.

Også sist vinter begynte lisensfellingen av ulv i grenserevirer på svensk side mens det forsatt var rettsprosesser i Norge. Da ble to ulver med tilhørighet til det grenseoverskridende Rømskog-reviret felt i begynnelsen av januar.