Lisensfelling av ulv 2023: Her er regjeringens vedtak innafor ulvesona

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak om felling av ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. Det åpnes ikke for ordinær lisensfelling av ulvene i Mangenreviret.

Dette framgår av en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet tirsdag.

– Stortinget vedtok i 2016 at det skal være fire til seks ynglinger av ulv i Norge årlig, og at tre av disse skal være helnorske. Regjeringen har fulgt rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling av ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kochohonka, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i pressemeldingen.

Perioden for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er fra 1. januar til og med 15. februar.

– Regjeringen åpner ikke for ordinær lisensfelling av Mangenreviret. Grunnen er at vi vil unngå at noen av de genetisk verdifulle ulvene i Settenreviret, som er naboreviret til Mangenreviret, felles ved en feil. Departementet vurderer imidlertid fortløpende mulighetene for uttak i statlig regi av ulvene i Mangenreviret, sier Eide.

Espen Barth Eide (Ap) er statsråd i Klima- og miljødepartementet. Foto: Cecilie Stuedal

Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold vedtok 12. september at grenserevirene Kockohonka, Juvberget og Ulvåa skal kunne felles. Også det helnorske reviret Mangen ble vedtatt felt, under forutsetning at genetisk viktige ulver i tilgrensende reviret Setten ble påsatt GPS-sendere.

Arve Sætra, styreleder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, berømmer regjeringen for å ha fattet vedtaket tidligere i år enn foregående år.

– Det er bra at departementet går inn for å felle de tre grenserevirene. Mangen-reviret har vært vedtatt felt en rekke ganger tidligere, noe som av ulike grunner ikke har blitt noe av. Nå har vi store forventninger til at departementet finner en fornuftig løsning for Mangen, sier Sætra.

Arve Sætra er styreleder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. Foto: Svein Egil Hatlevik

Svensk rettsprosess

På svensk side av grensa har Förvaltningsrätten i Luleå i slutten erklært den planlagte lisensfellingen av ulv i de svenske delene av grenserevirene Kockohonka, Juvberget og Ulvåa. Länsstyrelsen i Värmland, som har vedtaksmyndighet hva gjelder lisensfelling av ulv i Sverige, påklaget kjennelsen.

Tirsdag opphevet Kammarrätten i Sundsvall forvaltningsrettens stans av grenserevir-jakta. Dermed har forvaltningsretten to uker på seg til å prøve saken på nytt. Per nå er lisensfelling i grenserevirene tillatt også på svensk side, skriver avisa Svensk Jakt tirsdag.

Klima- og miljødepartementet fattet sitt samme dag som kjennelsen fra Kammarrätten i Sundsvall ble offentlig kjent. I departementets pressemelding framgår det at dersom forvaltningsrettens syn blir stående, vil det bli gjennomført felling bare på norsk side av grensen i de tre aktuelle grenserevirene.

Departementet opplyser videre at det i utgangspunktet åpnes for lisensfelling av til sammen 21 ulver i grenserevirer innenfor ulvesonen. Antall individer i kvoten bygger på de foreløpige konklusjonene fra overvåkingen denne vinteren.

Dersom det kommer nye opplysninger før eller etter lisensfellingsstart som viser at det er flere eller færre ulver tilhørende de aktuelle revirene, kan kvoten endres av statsforvalteren. Utgangspunktet er at alle individene i tilhørende revir tas ut. Samtidig skal det tas nødvendige forholdsregler slik at risikoen for feilfelling av ulver som ikke tilhører de aktuelle grenserevirene, reduseres mest mulig.

Bestandsmål for neste år innfridd

De foreløpige resultatene fra vinterens dokumentasjonssesong for ulv er hvert år viktig bakgrunnsinformasjon for departementets klagebehandling. Rovdata offentliggjorde disse resultatene torsdag forrige uke. Det er hittil påvist valpekull i fire helnorske revirer og like mange grenserevirer.

Overvåkningssesongen strekker seg fra begynnelsen oktober og varer ut mars måned. Så langt i vinter er det dokumentert valpekull i revirene i de helnorske revirene Kynna, Mangen, Setten og Østmarka.

Det er også dokumentert valpekull i grenserevirene Ulvåa, Juvberget, Kockohonka og Fjornshöjden. Det gjenstår å avklare status for revirene Boksjø og Rotna, skriver Rovdata i en pressemelding.

Det er Stortinget som har fastsatt bestandsmålet for ulv. Det er på mellom fire og seks årlige valpekull, hvorav tre skal finne sted i revirer som i sin helhet ligger innenfor Norges grenser. Valpekull i grenserevirer teller som en halv yngling.

Etter denne tellemåten er det med andre ord påvist åtte ynglinger av ulv i Norge, og bestandsmålet for ulv er dermed overoppfylt også for inneværende vinter.

Forbereder seg til nye rettsrunder

NOAH – for dyrs rettigheter, WWF og Foreningen våre rovdyr vil stanse ulvefellingene og skal onsdag møte advokater for å diskutere søksmål mot staten, ifølge avisa Nationen.

– Vi vurderer å gå rettens vei for å redde de tre flokkene. Vi skal møte advokater onsdag for å vurdere hvordan vi skal ta dette videre. Det er helt uakseptabelt at de fortsetter den samme linjen, sier Noah-leder Siri Martinsen til nyhetsbyrået NTB.

Noah vurderer å be tingretten om en midlertidig forføyning, som betyr at uttak må vente til søksmålet er avgjort i retten.

I fjor ble det en slik utsettelse, noe som endte med at det ikke ble åpnet for lisensfelling før helt mot slutten av lisensfellingsperioden. Dermed fikk Statens naturoppsyn i ekstraordinært oppdrag å ta ut restkvota.