Til sammen sju felte ulver i grenserevirer torsdag – hittil 31 i Sverige totalt

Lisensfelling av ulv i tre grenserevirer fortsatte torsdag på svensk side av grensa etter å ha pågått siden mandag. I løpet av dagen er til sammen to ulver felt i grenserevirer. Det samlede antallet felte dyr i grenserevirene er nå oppe i sju.  

På norsk side er uttaket stoppet av Oslo tingrett etter at tre organisasjoner har krevd midlertidig forføyning. I de norske delene av revirene Ulvåa, Kockahonka og Juvberget skulle lisensfelling ha begynt 1. januar, hvis det ikke hadde vært for tingrettens inngripen i romjula. 

Kvota på svensk side i de tre grenserevirene er i utgangspunktet satt til 18 ulver – tre i hvert revir – men kan utvides dersom flere dyr påvises.

Denne tispa er den fjerde ulven som er blitt felt i Kockahonka-reviret. Foto her og øverst i artikkelen: Anders Olsson

Torsdag ble det felt én ulv i Kockahonka-reviret. Det er snakk om ei voksen tispe på 42 kilo som ble felt like etter klokka 12. 

– Det var vært bedre sporingsforhold i dag enn tidligere i og med at det er kommet snø, samtidig har nedbørsmengdene gjort framkommeligheten noe dårligere, sier Anders Olsson, styreleder i Jägareförbundet Värmland og mediekontakt for lisensfellingslaget i den svenske delen av Kockahonka-reviret. 

Mulig økt kvote

Olsson opplyser at fellingen torsdag har nytt stor fordel av å kunne benytte løs, på drevet halsende hund. Denne typen hund er ikke tillatt brukt under lisensfelling av ulv i Norge.

Når det nå til sammen er felt fire ulver i Kockahonka, gjenstår to av den opprinnelige kvota på seks. Dermed er det aktuelt å søke om utvidet kvote.

– Vi antar at det finnes noe slikt som ytterligere fire ulver i reviret. Vi har vært i dialog med Länsstyrelsen i Värmland om utvidet kvote, men det er litt komplisert. Det er for tiden en prosess gående i kammarrätten, som behandler en klage på vedtaket om lisensjakt. Så lenge denne prosessen pågår, er det ikke sannsynlig at kvota blir utvidet, sier Olsson.

Förvaltningsrätten i Luleå ga i forrige uke klarsignal til at det kunne gjennomføres lisensfelling på svensk side i grenseoverskridende revirer, selv om vedtaket fra Länsstyrelsen var påklaget for andre gang av ulike organisasjoner.

To i Juvberget/Ulvåa

I Juvberget/Ulvåa har Länsstyrelsen satt ett felles område for de to revirene som avgrenser hvor lisensfellingen kan foregå. Det skyldes at de to revirenområdene ligger inntil hverandre. 

Juvberget-ulvene har de siste årene i all hovedsak benyttet arealer på svensk side av grensa, mens det motsatte er tilfelle i Ulvåa. Derfor er det mest sannsynlig at ulver felt på den svenske siden av riksgrensa har tilhørighet i Juvberget-flokken.

I fellingsområdet Juvberget/Ulvåa er det felt én ulv i løpet av torsdagen. 

– Det er snakk om ei tispe, formodentlig ett år gammel, som veide 32 kilo, sier Mariana Skoglund, mediekontakt for Juvberget/Ulvåa og ansatt i Svenska Jägareförbundet til Rovdyr.org.

Hun mener det er vanskelig å vurdere hvor mange som gjenstår i reviret, men sier det sannsynligvis oppholder seg minst ytterligere fire ulver innenfor det fellingsområdet som Länsstyrelsen har avgrenset.

– Vi har hatt to drivende hunder i bevegelse i dag, men de har ikke hatt avgjørende betydning for at det ble felt ulv i dag, sier hun.

Etter at mørket var falt torsdag, er til sammen 31 ulver belastet den totale kvota i Sverige på 75 ulver, viser en oversikt fra avisa Svensk Jakt. I tillegg er en ulv med skabb avlivet, men den er avlivet med hjemmel i dyrevelferdslovgivning og dermed ikke belastet lisensfellingskvota.

I Norge har debatten om dommerhabilitet i forføyningssaken fortsatt torsdag. Dommeren som stanset jakta i romjula trakk seg tidligere i uka etter at regjeringsadvokaten og partshjelper i saken Utmarkskommunenes sammenslutning hadde stilt spørsmål ved habiliteten. 

Dermed kom en ny dommer på plass. Organisasjonene som har krevd midlertidig forføyning, NOAH, WWF og Foreningen våre rovdyr, leverte en formell innsigelse mot dommeren, men den ble avvist torsdag av tingretten.