Første gang en jerv er felt under reinsjakta

Jerv felt i Rendalen i Innlandet torsdag.

Klima- og miljødepartementet endret i fjor sommer lisensfellingsperioden for jerv slik at den begynner samtidig som reinsjakta. Hensikten har vært å oppnå større uttak av jerv, slik at en skal kunne komme nærmere bestandsmålet på jerv, som er på 39 årlige ynglinger i Norge. 

Tidligere år har oppstart av lisensjakta på jerv vært 10. september. Fellingsperioden varer som tidligere år til og med 15. februar. Den samlede nasjonale kvota for lisensfelling av jerv i vinter er på 142 dyr. 

Da åpninga av lisensjakta på jerv ble flyttet fram i fjor, var en av hovedgrunnene at det er mange reinsjegere i fjellet på denne tida av året. Fjellheimen har vært hovedleveområdet for jerv i Norge de siste tiårene.

I fjor ble det bare felt én jerv på lisens mellom 20. august og 10. september – nærmere bestemt 7. september i Rendalen. Den ble ikke felt av reinsjegere.

Samme dag som det ble åpnet for lisensfelling i år ble det felt ei jervetispe på 8,9 kilo i Rendalen. Heller ikke den ble felt av reinsjegere, opplyser Erik Ola Helstad hos Statens naturoppsyn overfor Rovdyr.org. 

Men jerven som ble felt onsdag, en voksen hann på 13,5 kilo, ble felt under reinsjakt innenfor områdene som disponeres av Rendalen renselskap.

– Dette skjedde i Rendalen østfjell. Det var en reinsjeger som satt på post og så i kikkerten, sånn som reinsjegere gjør. Da så han en jerv noen hundre meter unna, som holdt på og sprang opp av ura og ned igjen i ura, forklarer Helstad.

Reinsjegeren hadde forberedt seg gjennom å løse lisens som rovviltjeger. 

– Jerven var tilsynelatende opptatt med å lagre mat til seinere, mener Helstad. 

– Skytteren har forklart at jerven hadde funnet rester fra en slakteplass brukt til reinsjakta. Jerven var opptatt med å flytte på slakterester, noe som gjorde det mulig å komme seg litt nærmere. Siden ble jerven felt på normalt skuddhold, legger han til.

Bildet av jerv øverst i artikkelen er tatt av Trond Burud og benyttes med opphavrettseiers tillatelse.