Her er kvotene for lisensfelling av bjørn og jerv

Lisensfelling av jerv kan begynne 20. august, mens lisensfelling av bjørn kan begynne 21. august.

  • Den samlede nasjonale kvota for lisensfelling av jerv er på 142 jerver.
  • Totalkvota nasjonalt for lisensfelling av bjørn er på 11 dyr, opplyser Miljødirektoratet.

Klima- og miljødepartementet endret i fjor sommer lisensfellingsperioden for jerv slik at den begynner samtidig som reinsjakta. Hensikten har vært å oppnå større uttak av jerv, slik at en skal kunne komme nærmere bestandsmålet på jerv, som er på 39 årlige yngliger i Norge.

Tidligere år har oppstart av lisensjakta på jerv vært 10. september. Fellingsperioden lvarer som tidligere år til og med 15. februar.

Jerv kan felles i alle åtte rovviltregioner i Norge, men det er store forskjeller i størrelsen på kvotene.

Bestandsmålet for bjørn i Norge er på 13 årlige ynglinger, men når det er estimert ti ynglinger, får rovviltnemndene myndighet til å vedta lisensfelling. Dette skjedde for første gang i år.

Lisensfelling av bjørn kan foregå fra 21. august og fram til 15. oktober. Det er fattet vedtak om lisensfelling av bjørn i tre av landets åtte rovviltregioner.

Bilder øverst i artikkelen er tatt av Vidar Helgesen. og benyttes med opphavsrettighetseiers tillatelse.