Venter på dato for rettssak om skadefelling av bjørnebinne med unger i Trøndelag

Klima- og miljødepartementet vil ikke godta Oslo tingretts stans av skadefelling av bjørnebinna NT 125 og hennes to unger. Binna har over noen år oppholdt seg både utenfor og innenfor yngleområdet for bjørn i Trøndelag.

I beiteprioritert område har binna forvoldt omfattende skade på sau, særlig i Roktdalen i Snåsa kommune.

– Vi er opptatt av å få en rask avklaring i retten slik at Klima- og miljødepartementets vedtak om felling av binne med unger i Trøndelag kan gjennomføres. Vi avventer nå at Oslo tingrett setter en dato for behandling av saken, sier statssekretær Kjersti Bjørnstad i Klima- og miljødepartementet til Rovdyr.org mandag ettermiddag.

Domstolene i Norge har i utgangspunktet ferie fram til 15. august,

For at tingretten skal kunne omgjøre sin beslutning om midlertidig forføyning av vedtaket om å felle de tre bjørnene, må det gjennomføres en såkalt muntlig høring, eller på mer hverdagslig språk en rettssak, opplyser Oslo tingrett til Rovdyr.org.

Det er organisasjonene Foreningen Våre Rovdyr og NOAH .– for dyrs rettigheter som har levert en begjæring om midlertidig forføyning etter at departementet vedtok at binna og de to ungene skal kunne felles.

Torsdag stanset Oslo tingrett fellingen av bjørnebinna NT 125 og hennes to unger i Snåsa og Steinkjer.

Rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Erlend Fiskum, krever at myndighetene tar grep.

– Det er uforståelig at fellingstillatelsen stanses i en tingrett når det finnes rettskraftige vedtak fra før, sier Fiskum i en pressemelding.

Fiskum sier han er redd prosessen nå vil ta lang tid.

– I dette tilfellet er felling eneste utvei. Det er mange i næringen som er fortvilet nå, sier han.

I vinter tapte Foreningen våre rovdyr, NOAH – for dyrs rettigheter og WWF Verdens naturfond en sak hvor de krevdte uttaket av tre ulveflokker stanset. De tre organisasjonene tapte en lignende sak vinteren 2022.

Det var bare NOAH som hadde gått til sak mot staten da organisasjonen tapte i Høyesterett i mai i en sak som omhandlet gyldigheten av vedtaket om å skyte alle ulvene i Letjenna-reviret. Det såkalte Letjenna-vedtaket ble fattet av departementet i 2019.