Uviss framtid for kartlegging av levedyktighet for «norsk ulvebestand»

En gruppe norske og internasjonale eksperter samstemmer i at det ikke gir noen mening å snakke om levedyktighet for ulv i Norge isolert sett, kunne Rovdyr.org melde i fjor.

Bakgrunnen er at Stortinget i 2017 vedtok å be regjeringen foreta en faglig gjennomgang av den norske delbestanden av ulv. I fjor vår møttes en gruppe forskere for å gå gjennom tidligere utgreiinger og ulike begreper i omtale av ulvebestanden. Den faglige gjennomgangen var planlagt å bestå av to deler. 

Den første delen av prosjektet oppsummeres i en rapport, som ifølge Miljødirektoratet er «tydelig i sin konklusjon om at en levedyktighetsanalyse for Norge («den norske ulvebestanden») isolert sett ikke er meningsfylt». 

Både forskergruppen og Miljødirektoratet anbefaler å skrinlegge del to, som er en er tenkt å være en konkret gjennomgang av levedyktigheten for «den norske ulvebestanden». 

Statssekretær Maren Hersleth Holsen (V). Foto: Klima- og miljødepartementet (CC BY-NC-ND 2.0)

Statssekretær i klima- og miljødepartementet Maren Hersleth Holsen (V) skriver i en epost til Rovdyr.org fra desember i fjor at departementet nylig fikk overlevert del én av den faglige gjennomgangen, og vil vurdere om man skal gå videre med del to.

I rapporten fra forskerpanelet tas det til orde for at en bestandsmodell som utvikles i samarbeid med svenske myndigheter kan være et alternativ til en gjennomgang av levedyktigheten for «den norske ulvebestanden». 

– Er dette noe Klima- og miljødepartementet har igangsatt eller vurderer å igangsette? Hvilke øvrige kommentarer har departementet til den foreslåtte bestandsmodellen?

– Nå må vi først vurdere hvordan vi skal følge opp Stortingets oppdrag og Miljødirektoratets tilbakemelding. I den sammenheng vil det også være naturlig å vurdere en bestandsmodell som utvikles i samarbeid med svenske myndigheter, skriver statssekretær Holsen.

I rapporten fra ekspertgruppen går det også fram at forskerne protesterer mot bruken av begrepet «norsk ulvepopulasjon». 

– Hva mener departementet om begrepet «norsk ulvepopulasjon»? Er det et begrep som gir mening?

– Ulvene som lever i Norge utgjør ikke en egen norsk ulvebestand, men er en del av den sør-skandinaviske bestanden. I denne sammenhengen har Stortinget bedt regjeringen foreta en faglig gjennomgang av den norske delbestanden av ulv, svarer Holsen.

Bildet øverst i artikkelen viser Elgå-hannen og Deisjø-tispa da de to ble bedøvet og flyttet tidligere i år. Foto: Svein Egil Hatlevik