Bilder og DNA peker i retning av nytt ulvepar i Letjenna/Hernes-området

To ulver, hannen V908 med opphav i Andånreviret i Sverige og tispa V861 fra Kynnaflokken på Finnskogen, er dokumentert i grensetraktene mellom kommunene Åmot og Elverum i Innlandet. Området ligger innenfor ulvesonen.

Lokallagsleder Vidar Helgesen i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i Åmot og Elverum har fanget to ulver på viltkamera som går sammen i et område som tidligere ble brukt av ulvene i Letjennareviret.

Vidar Helgesen er lokallagsleder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i Åmot og Elverum. Foto: Privat

Ulvene i Letjenna ble skutt under lisensjakt i januar i år. I løpet av første nyttårsdag ble fire ulver felt. Siden er det dukket opp nye ulver.

– Jeg har fått inn bilder på viltkamera siden slutten av februar, så det kom inn nye dyr ganske kjapt. Siden er det kommet bilder litt dann og vann. Fra sommeren av har jeg fått bilder av to og to, og det var da jeg begynte å tenke at det kunne være snakk om en ny revirdannelse, sier Helgesen til Rovdyr.org.

– Det er som forventet at et tomt revir fylles opp med én gang. Det er ikke akkurat mangel på ulv, sier han.

Blikkberget-reviret?

Han forteller at det er blitt levert inn prøver av ulvemøkk fra folk rundt i området. Analyser av prøvene viser tilhold av både hannen og tispa i sommer og utover høsten

– Det er også funnet DNA fra Hernes-hannen inne på samme terrenget i august, så den har i hvert fall vært innom. Men jeg har ikke sett noe til den sjøl, sier Helgesen.

Det nye paret har et litt annet bevegelsesmønster enn Letjenna-flokken, som oppholdt seg mer på Elverum-siden av kommunegrensa. 

– Så om dette blir et nytt revir, bør det kanskje hete noe annet enn Letjenna, de er jo ikke så mye i Letjenndalen, såvidt jeg kan skjønne. De her er mer rundt Blikkberget, så kanskje det bør være det nye navnet, funderer Helgesen.

Møkkprøver venter på DNA-analyse

Statens naturoppsyns rovviltkontakt for Åmot kommune, Erling Ness, kjenner godt til det nye ulveparet som oppholder seg i området.

– Det stemmer at det er funnet DNA i Blikkberget sørøst i Åmot i kommune, sier Ness til Rovdyr.org.

– Vi har funnet DNA fra to nye individer, så vi mistenker det er et nytt par. De bruker deler av revirområdene Hernes og gamle Letjenna. Hittil er det analysert rundt 10 DNA-prøver fra hannen gjennom sommeren og høsten, og noen færre fra tispa. I tillegg er det mer innsamlet møkk som venter på analyseresultater, men vi regner jo med at det er de samme to dyra som har vært der hittil, sier han. 

Ness lurer på hvor det er blitt av ulvene fra Hernesreviret.

I høst vedtok rovviltnemndene i Hedmark (rovviltregion 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4) at alle dyra i Hernesflokken skal skytes. Vedtaket, som også bestiller utskyting av flokkene Kynna, Rømskog, Hornmoen og Aurskog, er for tiden til klagebehandling hos Klima- og miljødepartementet.

– Det er litt kinkig at vi ikke vet hvor de er hen, sier Ness.

– Er det et argument for å intensivere letingen etter disse dyrene?

– Det blir i hvert fall en liten politisk nøtt å ta stilling til jakt på dyra om om man ikke vet om de er her. Men dette får bli opp til departementet å ta stilling til. Om Hernes-ulvene har flyttet seg litt, så er det antakeligvis østover. De har ikke så mange alternativer når det er såpass tett med revirer i området, sier han.

Bildet øverst i artikkelen er tatt med viltkamera av Vidar Helgesen i siste halvdel av oktober og er tatt ved Blikkberget i Åmot kommune i Innlandet.