Ulv tatt på skadefelling i Løten tirsdag

En hannulv på 47,5 kilo ble tirsdag skutt under skadefelling i Løten kommune i Innlandet. Det opplyser leder for det kommunale fellingslaget Thomas Palerud overfor Rovdyr.org.

Ulven ble felt ved hjelp av såkalt løs, på drevet halsende hund. To hunder var involvert i fellingen, én som tilhørte fellingsmannskapet og én som er lånt inn fra Sverige.

Skadefellingslaget er organisert som et samarbeid mellom Stange, Løten og Elverum kommuner. 

– Vi fikk melding om at ulven var observert rundt klokka 05.30 og hadde mannskap på plass ved 06.15-tida. Den ble felt på en veldig ryddig og grei måte i nærheten av Rokosjøen ved 08.15-tida, sier Palerud.

Statsforvalteren i Innlandet åpnet for skadefelling av én ulv i deler av Løten, Elverum, Stange og Våler kommuner 22. april. Løyvet ble siden forlenget med virkning fra 28. april til 12 mai.

«Beitesesongen er noen uker unna, men det er en del besetninger som har lam og sau gående fritt inn og ut i forbindelse med fjøs», heter det i Statsforvalterens vedtak om den nå gjennomførte skadefellingen.

Normalt er det lisensfelling av ulv utenfor ulvesona fram til og med 31. mai, men kvota på 12 ulver i de delene av de gamle fylkene Akershus og Hedmark som ligger utenfor sona er fylt

Miljødirektoratet har dermed utstedt kvote for betinget skadefelling av ulv som gjelder ut mai måned og som omfatter hele landet. Kvota var på sju dyr, og etter tirsdagens felling gjenstår altså seks ulver.

Bildet av den felte ulven øverst i artikkkelen benyttes med tillatelse fra Skadefellingslaget i Løten kommune.